Bølgeenergi – en kort presentasjon

Den totale energien i havbølgene på jorda er av samme størrelsesorden som det totale energiforbruket i verden. Artikkelen beskriver noen prinsipper og metoder for å utnytte bølgeenergi, med hovedvekt på konvertering til elektrisitet.

Les hele artikkelen

The global amount of ocean wave energy is of the same order of magnitude as the global energy consumption. This essay presents some principles and methods for utilizing ocean wave energy, with emphasis on electrical power conversion.

Read complete article

This entry was posted in Energi & klima, Fag & funderinger. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Bølgeenergi – en kort presentasjon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *