Nyheter som ferskvare

Jeg innrømmer det gladelig: jeg har nesten sluttet å følge med på nyhetene. Delvis fordi dekningen ofte er dårlig, men også fordi jeg er skeptisk til om nyheter egentlig er særlig viktig å få med seg.

Ikke misforstå: Sakene som er oppe i nyhetene er jo ofte viktige nok. Men med viktige saker er det gjerne slik at de fortsetter å være viktige lenge etter at de har opphørt å være nyheter. Noen nyheter er lite annet enn sladder og banaliteter (som aldri er viktig), og noen består av enkelthendelser som bare har interesse i den grad de inngår i en større sammenheng. Som nyheter rives hendelsene ofte ut av denne sammenhengen, og man sitter igjen med meningsløse fragmenter. Dette fokuset på detaljer innebærer dessuten at elendighet og katastrofer nærmest får preg av morbid underholdning. Jeg tror ikke man har særlig godt av å forholde seg til slikt dag ut og dag inn.

Så joda, jeg synes det er viktig å følge med, men ikke først og fremst på nyhetene. Jo ferskere informasjonen er, jo dårligere research og mer sensasjonspreg. Jeg venter heller på artiklene, kronikkene, debattene og analysene. Og bøkene. Da er flere fakta kommet fram, tekstene er bedre skrevet, vinklingene er tydeligere, og det er lettere å få oversikt over flere sider av en sak uten å måtte sette av all tid til det. Og framfor alt: det meste av støyen er filtrert bort.

Nyheter som holder seg bør få godgjøre seg en stund. Ferskvaren er junk-food.

This entry was posted in Betraktninger, Media, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

3 Kommentarer til Nyheter som ferskvare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *