Stereotypisk

Jeg har aldri helt skjønt dette med kjønnsroller. Dvs, jeg vet jo hva de er, men hva skal de egentlig brukes til? Har det noen praktisk betydning for meg hvordan mannsrollen ser ut? Er jeg nødt til å spille den?

I gamle dager var det naturligvis annerledes; da var kjønnsrollene normer. Det var en alvorlig sak å bryte med slikt. I dag er de i høyden et uttrykk for visse forventninger. Ja, ikke det engang: de er konstruksjoner – gjennomsnitt – av mange forskjellige forventninger. Hver og en av oss stilles ikke overfor alle disse forventningene. Vi er ikke gjennomsnittsrepresentanter for vårt kjønn; vi er individer som møter forventninger fra andre individer. Vi kan i stor grad velge hva slags miljø vi vil være en del av, og dermed hvilke forventninger vi møter.

Jeg kjenner noen såkalt «tradisjonelle» menn – slike som liker å mekke på biler, se fotball, gå på jakt, fortelle grisevitser, drikke øl og håndtere en drill. Bortsett fra øldrikkingen bryr ikke jeg meg om noe av dette. Men det går helt fint. Disse karene tvinger meg nemlig ikke med på fotballkamp. De forlanger ikke at jeg skal ha synspunkter på justering av ventiler. Dessuten finnes det massevis av menn og kvinner som er opptatt av helt andre ting, og jeg kan velge meg en omgangskrets utfra hvem jeg har noe til felles med.

Homer
Herr Simpson på sofaen

Men stadig hører man macho-menn syte over at det liksom ikke er lov å «være mann» lenger, dvs. drikke øl, se fotball, mekke bil, løfte tungt og plystre etter damer. Feil! Dere får lov. Dette er akkurat like tillatt som det alltid har vært. Dere har kanskje blitt mindre representative for mannekjønnet enn tidligere, men hva så? Dere blir kanskje sett på som gammeldagse, og dere blir kanskje ikke likt av så mange moderne feminister, men hva så? Liker dere dem?

Om det nå er sånn at den tradisjonelle mannsrollen ikke lenger er representativ for dagens menn, kan jeg ikke se hva slags betydning dette skulle ha for den enkelte mann. Han som er opptatt av fotball, pupper og bilmotorer har da kanskje blitt en utypisk mann istedenfor en typisk mann, men hva så? Dette er bare statistikk, og først og fremst av interesse for forskerne.

Jessica
Frøken Simpson på sofaen

Dermed forstår jeg heller ikke klagingen fra moderne kvinner over stereotype kvinneroller. Joda, «noen» synes at damer skal stelle hjemme, ha store pupper, etc, men dette har jo ingen praktisk betydning for deg personlig, såframt du ikke av en eller annen grunn har valgt å omgås mennesker som mener slike ting.

Kjønnsroller er forventninger, og forventningene er gitt av tidligere erfaringer. Dvs, rollene blir til i ettertid; de er ikke ferdigskrevne manuskripter som vi må følge. Velg noe annet, og du er med på å skrive nye.


											
This entry was posted in Kjønn, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

7 Kommentarer til Stereotypisk

  1. Pingback: Iskwews hjørne på www

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *