Allmenn stemmerett!

Vi bør bli medlem i EU, sies det, sånn at vi kan få innflytelse på beslutninger som uansett påvirker oss.

Tilsvarende bør hele verden søke medlemsskap i USA, for å få stemmerett ved presidentvalget.

 


											
This entry was posted in Betraktninger. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Allmenn stemmerett!

 1. Tiqui says:

  Genialt! Ja, det har du jammen rett i! Allmenn verdensomspennende stemmerett i amerikanske presidentvalg NÅ!

 2. Sus Scrofa says:

  Dersom Norge hadde vært medlem i USA, så er det vel lite sannsynlig at vi hadde stemt for presidentkandidat G.W. Bush den yngre — jeg tror ikke engang Høyre-velgere i overveiende grad ville ha foretrukket sitt søsterpartis kandidat.

  Norges stemmer ville ha vippet det famøse valget. Vi ville ha hatt Kyoto-avtalen, vi ville ha hatt en helt annen håndtering av 9/11, vi ville ikke ha hatt en president som omtalte det som et “korstog” eller innbyggerne i nabolandet som “pakis”, vi ville ikke ha hatt krigen i Irak over en løgn med all den næringen dette har gitt til terroristene, vi ville ikke ha hatt samme kjøret mot homoer, og vi ville ikke ha hatt samme unnfallenhet overfor kreasjonistene.

  Og viktigst av alt: Norges innflytelse i USA ville ha vært demokratisk innflytelse, for USA har faktisk et demokrati EU bare kan drømme (eller ha mareritt) om.

  Og hvis man syns dette høres ut som et litt drøyt tiltak, så må man bare huske på Turid Birkelands ord: jo mer jeg blir mot unionen, jo mer blir jeg for at Norge skal melde seg inn. (Jeg tror ikke hun sa “unionen”, jeg tror hun sa EF. Detaljer, detaljer.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *