Eksamensoppgave 2007

Eksamenstid: 7 timer. Alle tenkelige hjelpemidler tillatt.

Oppgave 1: Hva innebærer maktfordelingprinsippet?
   a) At alle bestemmer over seg selv
   b) At man innfører demokrati i hele verden, med makt
   c) At lovgivende, utøvende og dømmende makt holdes atskilt

Oppgave 2: Hva menes med universitetenes akademiske frihet?
   a) At universitetene er en del av et fritt marked
   b) At forskningen ikke underlegges føringer utenfra
   c) At studentene har mye fri

Oppgave 3: Hva heter Charles Darwins berømte bok fra 1859?
   a) Origin of the Species
   b) Planet of the Apes
   c) Pirates of the Caribbean

Oppgave 4: Hva uttalte filosofen Montesquieu?
   a) «All makt til Gud»
   b) «All makt korrumperer»
   c) «All mat er god»

Oppgave 5: Hvem har blitt tillagt uttalelsen: «Jeg er uenig i det du sier, men vil til døden forsvare din rett til å si det»?
   a) Miryam Shomrat
   b) Voltaire
   c) Jonas Gahr Støre

Oppgave 6: Hvem har blitt kalt konservativismens far?
   a) Knut Olav Åmås
   b) Edmund Burke
   c) Shabana Rehman

Oppgave 7: Hva betyr verdidebatt?
   a) Diskusjon om moralsk grunnlag
   b) Lønnsforhandlinger
   c) Pruting

Begrunn svarene hvis du gidder.

Tidstilpasset og kvalitetsreformert av
Det kongelige kunnskapsdepartement

This entry was posted in Frustrasjoner, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

8 Kommentarer til Eksamensoppgave 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *