Et uanstendig yrke?

I den grad prostitusjon er skadelig, går det ut over de prostituerte selv. Likevel er det et yrke forbundet med stor skam.

Men det finnes så mange rare bransjer. Noen mennesker driver f.eks. med oppsøkende salg. De stiller seg i veien for folk på gata, og roper etter dem. Eller de ringer folk hjemme, og stiller spørsmål ved deres evne til å foreta rasjonelle valg. Og noen lever av å lage reklame – gjerne for hva det skal være. Det finnes til og med firmaer som påtar seg å argumentere for andres synspunkter mot betaling. Manglende integritet som forretningsidé. Andre har som jobb å synse om bøker og musikk i media; genierklære eller ydmyke, bygge opp eller ødelegge, alt etter innfall og dagsform. Og så finnes det homeøpater og andre kvakksalvere, som livnærer seg av andres håp og mangel på kunnskap. Så er det ymse prester og imamer, naturligvis. For ikke å snakke om «journalistene» i f.eks. Se & Hør.

Skam er, som så mye annet, urettferdig fordelt.

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

En kommentar til Et uanstendig yrke?

  1. HvaHunSa says:

    Jeg synes i grunn en prostituert burde vært fritatt for å føle skam. Men Se&Hør-journalistene derimot…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *