Folk flest

Folk flest er ikke fattige. Folk flest er ikke pleietrengende eller handikappede, og ikke er de spesielt gamle heller. De er stort sett friske og i full jobb. Folk flest har familie og venner. Hvis de trenger hjelp, kjenner de noen de kan spørre.

Folk flest bor ikke på gata. De har ikke problemer med rusmidler, og de er ikke på kant med loven. De har ikke behov for sosialhjelp, uføretrygd, livslang medisinering eller innleggelse på psykiatrisk sykehus. De trenger ikke profesjonell hjelp til å klare seg gjennom hverdagen eller til å ta seg av sine egne barn.

Folk flest hadde en trygg og god barndom. De hadde gode venner. De behøvde ikke være redd hver dag. De måtte ikke søke tilflukt hos naboen fordi foreldrene ble fulle, eller skjule blåmerker for medelever og lærere. De trengte aldri å bytte skole på grunn av mobbing.

Folk flest vet hva de har rett på. De følger med i samfunnet, og har oversikt over hvilke tilbud som finnes. De stiller krav, og velger det som passer best for dem. Folk flest har råd til mye mer enn de trenger. Folk flest klarer seg selv. Det er ikke de som har behov for alskens støtteordninger og sosiale tilbud. Det er ikke de som er avhengig av hjelp til å klare seg.

Folk flest trenger stort sett ikke fellesskapsløsninger. Folk flest trenger knapt politikk. Men den som skal vinne valget må tekkes folk flest.

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *