Menns holdninger, og holdninger til menn

En ny spørreundersøkelse om menns holdninger til vold mot kvinner vekker oppsikt. Bortimot halvparten av de spurte mennene mener nemlig at kvinner som blir voldtatt delvis har ansvaret selv, dersom de flørter åpenlyst eller blir med frivillig på nachspiel. Omtrent en fjerdedel av de spurte mener at kvinnene er delvis ansvarlige dersom de er fulle eller kler seg utfordrende.

Jeg tror ikke disse mennenes holdninger er fullt så skrekkelige som det kan se ut til. Mest sannsynlig snakker folk forbi hverandre fordi de ikke legger det samme i «ansvar». For begrepet kan ha flere betydninger.

Man snakker f.eks. om «å stå til ansvar», «å være den ansvarlige», osv, og mener da noe i nærheten av skyld eller medskyldighet. De som lar seg sjokkere av spørreundersøkelsen legger antakelig en slik forståelse til grunn.

Men man kan også snakke om «å vise ansvarlighet», eller å ta ansvar. F.eks. å ta ansvar for egen sikkerhet. Denne siste betydningen har altså med risikovurdering å gjøre, og er uavhengig av hvorvidt risikoen er noens skyld. Jeg tror de aller fleste som svarer bekreftende om voldtektsofrenes eget ansvar, legger denne meningen i ordet.

Dette betyr ikke at disse har rett i sine vurderinger. Jeg mener de tar helt feil, men det er ikke sjokkerende at de tar feil, for de baserer sitt syn på det bildet som blir skapt av voldtekt i media; nemlig at risikoen for å bli voldtatt av en tilfeldig mann påvirkes av kvinnens egen atferd.

Dersom dette var riktig, ville det innebære at forholdsvis mange menn kan trigges til å bli voldtektsforbrytere, f.eks. av at kvinnene flørter eller er lettkledd. Og det tror jeg ikke noe på. Jeg tror tvert imot at de menn som kan finne på å voldta – uansett hva som trigger dem – utgjør ekstreme unntak. De har en avvikende personlighet. Vanlige menn voldtar ikke, uansett signaler og omstendigheter.

Dersom en mann har en voldtektsdom bak seg, og en kvinne som vet dette likevel velger å bli med vedkommende alene – ja, da vil jeg påstå at hun opptrer uansvarlig. Men vel å merke i den sistnevnte betydningen av ordet, da skylden naturligvis kun ligger hos mannen, dersom han voldtar henne. I en slik situasjon er det ikke noe viktig poeng om kvinnen kler seg sånn eller slik. Kanskje risikoen øker ytterligere dersom hun flørter med mannen, eller er full, men det uansvarlige er først og fremst å bli med en slik mann i utgangspunktet. Forutsatt at hun vet, altså. Dette kan sammenlignes med å passere et sted der du vet at det ligger en gærning med gevær.

Dersom en kvinne derimot flørter med en tilfeldig mann, er sjansen for voldtekt mikroskopisk, da denne mannen høyst sannsynlig er normal. Hvorvidt kvinnen går i miniskjørt eller har promille er da irrelevant. Det er kun dersom hun har vært så uheldig å komme i snakk med en potensiell voldtektsforbryter at hennes egen atferd kan spille en viss rolle. Men sannsynligheten for at den hun flørter med skal være en slik person, er i utgangspunktet svært liten. Så liten at det blir helt meningsløst å snakke om «eget ansvar». Ellers vil det jo ikke være noen ende på hva som er den enkeltes ansvar. Det kan jo f.eks. tenkes at det ligger en morder på lur et tilfeldig sted, også, når man er ute og spaserer.

Det er derfor helt usaklig å gjøre et poeng av kvinnens atferd i forbindelse med voldtekt. Det finnes massevis av andre farer som avhenger av den enkeltes atferd i langt sterkere grad, uten at noen dermed kommer på tanken å skrive formanende avisartikler om det.

Det risikobildet som presenteres i media er selvsagt med på å forme folks holdninger og antakelser. Og derfor, tror jeg, svarer bortimot halvparten av de spurte mennene ja på at kvinnen selv er delvis ansvarlig. Jeg tror forresten omtrent like mange kvinner ville svart det samme.

De som svarer slik har noe til felles med de som tolker resultatet av spørreundersøkelsen på verste vis: begge grupper tror generelt vondt om menn. Jeg lurer på hva slike holdninger gjør med samfunnet. Hvis det skal plasseres et ansvar i den saken, blir det hos media. Og da snakker jeg om ansvar i betydningen skyld.

Se også: Vold, kjønn, grupper og statistikk

This entry was posted in Kjønn, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Menns holdninger, og holdninger til menn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *