Kalde nordmenn

Er du utlending? Er du en av dem som synes nordmenn er kalde, fordi vi ikke hilser og smiler til fremmede, og ikke slår av en prat? Her er en guide for nyankomne:

Høflighet: Det stemmer ikke at nordmenn er uhøflige. Vi er uformelle, og bruker ikke titler og De-form lenger, men de fleste av oss er faktisk opptatt av å være høflig, særlig mot fremmede. Men høflighet varierer mye mellom ulike land og kulturer.

I noen land regnes det som god takt og tone å slå av en prat med fremmede, f.eks. hvis man blir sittende sammen på bussen. I Norge oppfattes dette annerledes. Det kan være greit, forutsatt at samtalen får utvikle seg gradvis fra de første høflighetsfrasene, og man rekker å bli litt kjent etter hvert som man snakker. Men det å bare begynne å snakke i vei til en fremmed vil i Norge ofte bli oppfattet som påtrengende og direkte uhøflig.

Vennlighet: Man må skille mellom høflighet og vennlighet. Det første har med sosiale spilleregler å gjøre, mens det andre handler om følelser. Da det er veldig vanskelig å like eller mislike noen man ikke kjenner, opptrer vi nøytralt overfor fremmede. Dvs, vi forsøker å være høflige, men vi viser ingen følelser. Man kan nemlig ikke vise følelser man ikke har. Man kan selvsagt spille dem, men det gjør vi helst ikke. Kunstige smil og tomme fraser regnes som falskhet og mangel på respekt.

Man må altså bli kjent med en nordmann før man opplever ham som vennlig og imøtekommende. – Men, sier du kanskje, det er jo dette som gjør det så vanskelig å bli kjent med nordmenn. Ja, det stemmer. Sånn er det. Beklager.

This entry was posted in Betraktninger. Bookmark the permalink.

5 Kommentarer til Kalde nordmenn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *