Kommunikasjon på tvers?

Jeg har av og til problemer med å få med meg hva folk sier dersom de snakker veldig høyt, eller med veldig store bokstaver.

Jeg blir distrahert, og mister tråden. Noen har en så invaderende stil at jeg stenger dem ute bevisst. Jeg tror at mange av disse på sin side er ganske uoppmerksomme lyttere, som lett går glipp av nyanser i mer forsiktige og stillferdige ytringer.

Ulike måter å kommunisere på fører ofte til at folk snakker forbi hverandre. Noen er f.eks. vant til å argumentere teoretisk og generelt, mens andre helst bare snakker om konkrete enkeltsaker. Noen er vant til enighet, og blir provosert eller forvirret når folk mener noe helt annet enn dem selv, mens andre forventer motargumenter, og får problemer med å føre samtalen videre når samtalepartneren glir unna alle antydninger til konfrontasjon.

Forskjellige politiske oppfatninger kan også skape problemer, da man gjerne har ulik forståelse av begreper. Eller man tolker motpartens utsagn inn i sin egen referanseramme, slik at man hører et annet budskap enn det som ytres. Politiske diskusjoner blir derfor ofte mer en oppramsing (og karikering) av synspunkter enn noen virkelig dialog.

Og så er det de helt opplagte tilfellene: ulikt språk, ulik kulturell bakgrunn, eller ulike grunnleggende verdier.
 


 

Den viktigste kommunikasjonen er den mellom dem som faktisk kan fortelle hverandre noe nytt. De som har ulike måter å se virkeligheten på, og ikke allerede er innforstått med hverandres synspunkter. De som er forskjellige. Men siden dette ofte er så vanskelig, foretrekker mange å heller holde seg til «sine egne». Resultatet er separate øyer av kommunikasjon. Blogging er et godt eksempel.

Selv synes jeg at det tross alt er mye lettere å kommunisere på tvers av synspunkter og personlighet når kommunikasjonen foregår skriftlig. Men jeg vet at mange har det omvendt.

This entry was posted in Betraktninger, Meta. Bookmark the permalink.

En kommentar til Kommunikasjon på tvers?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *