Lønnsomhet – et overordnet mål?

I ei økonomibok jeg har står det: «Målet for en bedrift er å maksimere eiernes formuer».

En ting er veldig viktig å huske om mål: Det er alltid noen som har dem. Mennesker, altså. Bedrifter har ikke mål. Men eierne har, og ledelsen, samt de som startet opp bedriften. Likeså de ansatte, myndighetene og innbyggerne i lokalsamfunnet. Alle disse kan ha mål knyttet til bedriften, og de er generelt forskjellige. Svært ofte står de i motsetning til hverandre.

Økonomisk lønnsomhet kan sies å være et mål for eierne1, i den forstand at dette gjerne er deres hovedmotivasjon for å eie. For dem vil f.eks. det å utvikle et nytt produkt bare være er et middel for å nå dette målet. For ingeniøren kan det være stikk motsatt.

Men det vi til daglig kaller mål er som regel bare midler til andre, mer fundamentale mål. De endelige målene er de vi kommer fram til hvis vi blir spurt «hvorfor» helt til vi ikke har flere svar. Da ender vi opp med noe immaterielt.

Mål er alltid subjektive. Forutsetninger derimot, kan vurderes objektivt, og her kommer lønnsomheten inn:

Lønnsomhet er en forutsetning2 for at bedriftene3 skal kunne eksistere, og dermed for at alle parter skal kunne oppnå sine respektive mål. Tilsvarende for samfunnet under ett: Budsjettet må balansere. Økonomien må være sunn. Dette er en forutsetning for at samfunnet skal fungere, og dermed for alt vi ønsker å oppnå.

Siden jeg er ingeniør faller det meg naturlig å ty til en teknisk metafor: Hvis samfunnet er fartøyet, er lønnsomheten motoren. Den er nødvendig for at vi skal komme dit vi vil. Men vi bruker ikke motoren til å manøvrere med. Den hjelper oss verken med mål eller retning.

Økonomen er maskinisten. Hvis han blir med opp på dekk kan han godt få være med å stikke ut kursen.


 


  1. Investorer kan imidlertid ha helt andre grunner til å investere enn bare profitt. «
  2. Størst mulig lønnsomhet er derimot ingen forutsetning for noe. Det er bare et subjektivt mål som må veies mot andre hensyn. «
  3. Det er bedriften under ett som må være lønnsom, ikke nødvendigvis den enkelte avdeling eller kontor. Tilsvarende for hele samfunnet: Hver enkelt funksjon trenger ikke gå med overskudd. Det holder at budsjettet balanserer totalt. «
This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

8 Kommentarer til Lønnsomhet – et overordnet mål?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *