Partiene langs kanten

«Har vi feil partier i Norge?», spør Dagbladet på nett. I en «ny, svært uhøytidelig sommerserie» presenterer de fire fiktive politiske partier.

Nå er jeg jo vant til at Dagbladet er «svært uhøytidelig», men jeg overså faktisk først at partiene var oppdiktet. De virket helt troverdige. For virkeligheten overgår som vanlig fantasien. Følgende partier og grupperinger eksisterer (eller har i det minste eksistert), helt på ordentlig:

Barnas parti, Bypartiet Nidaros, Partiet av 17. mai 1992: Partier stiftet av en og samme person, som visstnok også har stiftet egen religion. Uforståelige programmer.

Demokratene bygger på kristne verdier, og vil «vokte den enkelte borgers rettigheter i henhold til Grunnloven». De vil åpne for bindende folkeavstemninger både lokalt og nasjonalt. Ellers: frihet for den enkelte, mer kristendom i skolen, restriktiv innvandring, flyktningeleirer utenlands, mer politi og strengere straffer (bl.a. progressivt straffesystem).

Det politiske parti ble stiftet av komikerne Atle Antonsen og Johan Golden, og var basert på direktedemokrati. I motsetning til resten av partiene på denne lista var nok dette ment som parodi. Ihvertfall delvis.

Direktedemokratene er en bevegelse for direktedemokrati i Norge. Deres representanter skal være bundet av avstemninger gjort på forhånd, via internett.

Fedrelandspartiet er et nasjonalistisk parti som vil «forsvare og videreutvikle vår norske og kristne kulturarv». Norge for nordmenn, osv. «Er ikke imot hjelp til mennesker fra andre land som er i nød», hevder de, men «det må skje i eller i nærheten av deres egne hjemland». Strengere straffer. Mot selvbestemt abort.

Folkepartiet vil «gjenopprette Norges selvstendighet og frihet, og sikre den norske nasjon». De ønsker et samfunn av «frie norske borgere», men som likevel er forpliktet av Norges historie og «den norske arv». Mer folkeavstemninger. Motstandere av at «Norge utvikler seg til et multi-etnisk samfunn». Asyl i begrenset omfang, for ett år ad gangen. Flyktningene bør hjelpes i «sitt nærområde», og dersom de mottas til Norge skal de ikke forsøkes integrert.

Foreningen for studium av objektivisme: Ayn Rand og egoismens filosofi.

Kristent samlingsparti: For de som synes at KrF ikke er kristent nok. Hevder at islamsk innvandring er «en fare for Norges land og folk som egenart». Vil ha «kristen og moralsk oppseding» i skolen. Mener at evolusjonsteorien ikke må bli enerådende i universitetsmiljøer «da dette ikke er bevist». Strengere straffer. Støtte til Israel fundert på bibelen. Vil avskaffe partnerskapsloven, likestillingsloven og abortrettigheter.

NasjonalAlliansen er et nasjonalistisk parti og en videreføring av bl.a. Hvit Valgallianse og Stopp Innvandringen. Muligens nedlagt. Arbeidet for umiddelbar innvandringsstopp og tilbakesending av innvandrere. La blant annet også vekt på å skille mellom nordmenn og samer.

Naturlovpartiet er noe annet. Noe helt annet. Det handler egentlig ikke om naturlover, men om svermeri for alt som er «naturlig». F.eks. naturmedisin framfor «kjemisk framstilt» medisin. De tar dessuten til orde for slikt som vel må sies å sortere under det overnaturlige, så som transcendental meditasjon «for å høyne den kollektive bevissthet». Norges enkleste hjemmeside.

Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse: Nazisme. Full pakke.

Partiet for Kultur og Sivilisasjon: Visstnok en fascistisk organisasjon. Sparsomt med info.

Rettferdighetspartiet: Republikanere, nei til EU. Opptatt av fattigdom og rettferdig fordeling.

Samefolkets parti: Da deres egen informasjon er på samisk har jeg ikke fått helt taket på hva partiet står for. Annet enn at det er samefolkets.

Sosialkorporativt Forbund: Ifølge nettstedet Monitor er dette en fascistisk gruppering som bl.a. går inn for å bygge norske baser på månen, ved hjelp av oljefondet. Har også kalt seg Syndikalistene og Det Norske Fascistpartiet.

Tjen folket: Marxisme, revolusjon, Mao og Lenin. Mener at Rødt er et «sosialdemokratisk parti».

Vigrid er en nynazistisk gruppe grunnlagt av «profet» Tore W. Tvedt. Hemningsløs og infantil hets av jøder, homofile, etc. Kvasi-religiøs Norrøn symbolikk.

En del av grupperingene har egne sider på nettet, men jeg avstår fra å linke.

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Partiene langs kanten

  1. Martin says:

    Det er mange syke partier ute å går.

  2. Burger says:

    Sosialkorporativt forbund er nedlagt, det samme er partiet for kultur og sivilisasjon. Fascismen er nå representert gjennom enmannsforetaket fascisme.net som håper å bli et parti i fremtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *