Valgets kvaler

Hva stemmer man når man er imot:

 • politisk hestehandel og symbolpolitikk
 • så vel markedsliberalisme som planøkonomi
 • privat eiendom av naturressurser
 • så vel proteksjonisme som full frihandel
 • den sterke subsidieringen av landbruket
 • EU
 • statskirka
 • så vel kongehus som president
 • blasfemi– og rasismeparagrafen
 • toleranse overfor religiøs/kulturell undertrykkelse
 • privatisering av grunnskole og helsevesen
 • kunnskapsreformen og omkalfatringen av universitetene
 • offentlig støtte til kultur som tjener gode penger på egen hånd
 • kjønnskvotering

er for:

 • demokrati, herunder demokratisk kontroll av markedet
 • langsiktig politisk planlegging
 • konsistens og forutsigbarhet
 • at sosiale rettigheter skal være uavhengig av bostedskommune
 • konfesjonsfri skole
 • karakterer i grunnskolen
 • differensiert undervisning
 • økt lønn/status for lærerne
 • økt satsing på grunnforskning
 • arbeidsinnvandring, med samme lønnsvilkår for alle
 • kulturelt mangfold
 • offentlig støtte til kultur som ikke kan drives kommersielt
 • avkriminalisering av narkotika

er skeptisk til:

 • konkurranseutsetting
 • eiendomsskatt
 • EØS-avtalen
 • statlig deleierskap i bedrifter
 • lokalpolitikk som sådan

og man dessuten:

 • innser at lite av dette hører under kommunepolitikken
 • oppfatter de fleste lokale sakene som uviktige
 • knapt vet noe om lokalpolitikerne
 • først og fremst vil hindre at FrP får innflytelse

   ?

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

12 Kommentarer til Valgets kvaler

Leave a Reply to Sus Scrofa Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *