Valgets kvaler

Hva stemmer man når man er imot:

 • politisk hestehandel og symbolpolitikk
 • så vel markedsliberalisme som planøkonomi
 • privat eiendom av naturressurser
 • så vel proteksjonisme som full frihandel
 • den sterke subsidieringen av landbruket
 • EU
 • statskirka
 • så vel kongehus som president
 • blasfemi– og rasismeparagrafen
 • toleranse overfor religiøs/kulturell undertrykkelse
 • privatisering av grunnskole og helsevesen
 • kunnskapsreformen og omkalfatringen av universitetene
 • offentlig støtte til kultur som tjener gode penger på egen hånd
 • kjønnskvotering

er for:

 • demokrati, herunder demokratisk kontroll av markedet
 • langsiktig politisk planlegging
 • konsistens og forutsigbarhet
 • at sosiale rettigheter skal være uavhengig av bostedskommune
 • konfesjonsfri skole
 • karakterer i grunnskolen
 • differensiert undervisning
 • økt lønn/status for lærerne
 • økt satsing på grunnforskning
 • arbeidsinnvandring, med samme lønnsvilkår for alle
 • kulturelt mangfold
 • offentlig støtte til kultur som ikke kan drives kommersielt
 • avkriminalisering av narkotika

er skeptisk til:

 • konkurranseutsetting
 • eiendomsskatt
 • EØS-avtalen
 • statlig deleierskap i bedrifter
 • lokalpolitikk som sådan

og man dessuten:

 • innser at lite av dette hører under kommunepolitikken
 • oppfatter de fleste lokale sakene som uviktige
 • knapt vet noe om lokalpolitikerne
 • først og fremst vil hindre at FrP får innflytelse

   ?

12 comments on this post.
 1. Seide:

  Er ikke subsidiering av landbruket “god demokratisk styring” av markedet da? Og jeg vil også spørre hva som betegnes kultur, og hva som ikke er det? Hva er forskjellen mellom “demokratisk styrt” økonomi og planøkonomi. Begge innebærer at staten gjør inngrep for å endre store ting.

 2. abre:

  Nei, jeg synes at subsidieringen av landbruket – ihvertfall i den størrelsesorden vi har i dag – er et eksempel på dårlig styring av markedet.

  Hva som betegnes kultur? Mye forskjellig. Det kommer an på hvem som definerer. Se deg rundt. Dette blir vel litt som når Louis Armstrong ble bedt om å definere jazz: «If you got to ask, you’ll never know». Når det gjelder mine egne oppfatninger om dette, krever det vel mer tid og plass å si noe fornuftig om det enn jeg synes jeg vil bruke her. Og det har uansett ingen betydning for poengene mine over. Men jeg har skrevet noe tidligere som er innom det.

  Forskjellen på «demokratisk kontroll av markedet» (som var det jeg skrev) og planøkonomi er – slik jeg oppfatter det – at i det første tilfellet har man et marked som virker innenfor politisk gitte føringer, mens man i det andre tilfellet har satt markedet til side.

  Poenget er jo at dette ikke er noe enten-eller. Det er grader og nyanser, og ulike hensyn kan stå i motsetning til hverandre.

 3. Lasse G. Dahl:

  Da stemmer du Sosialistisk Høyreparti!

 4. abre:

  Det var det jeg var redd for… :)

 5. Sus Scrofa:

  Du velger kolera. Det viktigste, som du påpeker i ditt siste punkt, er å begrense pesten.

 6. abre:

  Sus:
  Jeg hadde håpet å slippe unna med influensa, men du har vel gjerne rett.

 7. HvaHunSa:

  Man nærmer seg vel fort å stemme kastrat?

 8. abre:

  Kastrat?

 9. HvaHunSa:

  Eh…ja. Jeg innser at den var litt far fetched. Jeg tenkte at for mange er det å stemme på et politisk parti konfliktfylt, man må inngå noen/mange kompromisser. Det kan sikkert for noen føles som å bli kastrert. Og dermed stemmer man kastrat. Øh. Ja ja.

 10. abre:

  Og jeg som trodde du mente «spagat». :)

 11. Alf Ivar Tronsmo:

  Hva-hun-sa: Takk for latteren. :D
  Hva var det Ole Brumm sa om det at ting høres veldig smart ut inni hodet, men at det ikke er så smart når det kommer ut?

  Veel… Ikke at det ikke var smart sagt, det du sa… Bare… U get the picture.

 12. HvaHunSa:

  Ja, jeg forstår. Enkelte ganger tar tankeakrobatikken seg bedre ut inni hodet enn utenpå :-)

Leave a comment