2007-ekstrakt

«I often quote myself. It adds spice to my conversation.»

Sa George Bernard Shaw. Her følger jeg hans og en del bloggeres eksempel, og presser noen bitre dråper ut av fjorgammel frukt:

 • Januar: «Den som skal vinne valget må tekkes folk flest.» Les…
 • Februar: «Noen ganger får jeg inntrykk av at man først må igjennom et pliktløp med kritikk av ymse diktaturer for å kunne ha troverdighet når man kritiserer USA.» Les…
 • Mars: «Folk ansvarliggjøres gjennom å delta i debatter og beslutningsprosesser, og ender da gjerne opp med mer gjennomtenkte og nyanserte standpunkter enn om de sitter og ergrer seg alene.» Les…
 • April: «Til dere som tar med små barn på konsert: slutt med det.» Les…
 • Mai: «De baserer sitt syn på det bildet som blir skapt av voldtekt i media; nemlig at risikoen for å bli voldtatt av en tilfeldig mann påvirkes av kvinnens egen atferd.» Les…
 • Juni: «Før var forbryterne skumle og lure, og hadde skjeggstubb og skyggelue.» Les…
 • Juli: «Følgende partier og grupperinger eksisterer helt på ordentlig.» Les…
 • August: «Det burde riktignok være unødvendig å lønne dem over statsbudsjettet.» Les…
 • September: «De troende tolker innholdet i bibelen utfra det de tror og mener fra før.» Les…
 • Oktober: «Det er umulig å foreta noen objektiv sammenligning av ulike kulturer og etiske systemer.» Les…
 • November: «Man hører jo en del snakk om risiko…» Les…
 • Desember: «Valgfrihet for den enkelte!» Les…

Leave a comment