Apropos …

Jeg har tidligere luftet mine frustrasjoner over hylende barn. Da jeg nylig kommenterte en artikkel om hvorvidt barn kan ta skade av å være i barnehagen, tenkte jeg ikke over at det var en sammenheng.

Tall fra Utdanningsforbundet og Arbeidstilsynet viser imidlertid at ett av seks barn og en av fire ansatte i barnehagene har hørselsskade på grunn av støy. Støyen kan også føre til stress, hodepine og læringsvansker.

Men heller ikke dette er noe argument for at barna helst bør være hjemme, og hyle til mor (og oss naboer) i stedet. Det ser nemlig ut til at det er fullt mulig å gjøre noe med problemet:

«Må det støye i barnehagen?» (Arbeidstilsynet)

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

10 Kommentarer til Apropos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *