Hatefulle ytringer

Jeg ble oppmerksom på dette lovforslaget via Den tvilsomme humanist.

Altså: Regjeringen foreslår å utvide Straffelovens § 135 om «hatefulle ytringer», til også å gjelde «angrep på religion eller livssyn». Samtidig sier de: «Men straff bør normalt ikke brukes for å verne moralske eller religiøse normer», og: «Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig.»

Nei, det er klart: vi trenger jo ikke to blasfemiparagrafer. For det Regjeringen i realiteten gjør med dette forslaget, er å vekke blasfemiparagrafen opp fra de døde. De bare velger å kalle den noe annet.

Jeg minner om at dagens versjon av Straffelovens § 135a allerede gjør det straffbart å «forhåne» eller «fremme ringeakt overfor» noen pga. deres religion eller livssyn. Men dette er altså ikke nok. Nå vil man at det også skal være straffbart å angripe selve religionen.

Man kan jo spørre seg hvordan dette skal håndheves. Det forutsettes riktignok at uttalelsene er «forhånende» og «fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold», men hva betyr det? Hvor går grensen for når kritikk blir krenkende? Hvem skal avgjøre det? Skal det være opp til den som hevder seg krenket? Og hva er «saklig meningsinnhold»? Satire og karikaturer, f.eks, er det usaklig nok til å rammes? Kanskje det går bra hvis de er gode nok? Bør vi få en offentlig kvalitetsvurdering av denslags?

Intensjonen er selvsagt god. Man skal beskytte de stakkars minoritene mot hets. Men hvordan skal vi greie å være konsekvente? Hvor går f.eks. skillet mellom livssyn og ideologi? Skal det f.eks. også være ulovlig å si sin hjertens mening om fascismen? For fascister kan vel også bli krenket av kritikk? Kanskje er det så enkelt at du fortsatt vil ha lov til å si hva du vil om det du mener er forkastelig, bare mange nok mener det samme?

En slik lov vil i realiteten legge føringer på kritikk mot religioner og livssyn. Føringer som vil kunne variere med stemning, hvem som vurderer, og ikke minst: hvilke reaksjoner en ytring utløser. Noe som igjen vil bety at ulike grupper behandles forskjellig. Det siste er forsåvidt tilfelle allerede, men dette lovforslaget er enda et steg i gal retning.

Egentlig burde ikke dette være det minste vanskelig. Vi trenger ingen lovbeskyttelse mot krenkelser av religion og livssyn. Sånt skal tåles. Og det er faktisk svært viktig at sånt tåles. For siden det er umulig å trekke skarpe skiller, er det bare en måte vi kan sikre en fri og åpen debatt om religioner og livssyn: å lovbeskytte selve anledningen til å krenke.

Det hele blir ytterligere parodisk når Regjeringen samtidig vil svekke individets rettsbekyttelse mot injurier. Man gjør altså det diametralt motsatte av hva man burde:

Vi må skille mellom individer og grupper. Det er individet som trenger en sterk beskyttelse mot mobbing, sjikane, løgn, osv. Tilsvarende atferd mot grupper rammer den enkelte i langt mindre grad, og må veies mot andre hensyn.

Vi må skille mellom ord og handlinger. Dvs, vi må skille mellom meningsytringer (uansett hvor uspiselige de måtte være) og vold, diskriminering, o.l. Oppfordinger til handlinger er i grenseland. Det bør imidlertid tåles mye før man forbyr noen å hevde sin mening om noen.

Vi må skille mellom det mennesker er, og det de mener eller tilhører. Det er en vesensforskjell mellom sjikane (som handler om utseende, lyter, etnisitet, legning, osv) og det å gjøre narr av uttalelser, ideologi, religion, livssyn, kultur, normer, osv.

Dette lovforslaget dreier seg for det første om grupper, for det andre om rene ytringer, og for det tredje om livssyn og religion, ikke egenskaper ved menneskene. Altså den type «krenkelser» det er minst grunn til å begrense, og som det i tillegg er praktisk umulig å skille fra kultur- og religionskritikk uten at vi ender opp med vilkårlighet og forskjellsbehandling.

Andre om samme sak:
Fri Tanke, Den tvilsomme humanist, Document.no, Windingstad,
Bore-aktuelt

This entry was posted in Etikk, Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

14 Kommentarer til Hatefulle ytringer

 1. Cassanders says:

  ——————————————Beginquote
  …..
  Egentlig burde ikke dette være det minste vanskelig. Vi trenger ingen lovbeskyttelse mot krenkelser av religion og livssyn. Sånt skal tåles. Og det er faktisk svært viktig at sånt tåles. For siden det er umulig å trekke skarpe skiller, er det bare en måte vi kan sikre en fri og åpen debatt om religioner og livssyn: å lovbeskytte selve anledningen til å krenke.

  Det hele blir ytterligere parodisk når Regjeringen samtidig vil svekke individets rettsbekyttelse mot injurier. Man gjør altså det diametralt motsatte av hva man burde:

  ….
  ——————————-Endquote

  Tiltredes!

  Det som er det groteske ved dette lovforslaget er at til og med LØGNAKTIGE PÅSTANDER mot enkeltpersoner (et vanlig fellende kriterium ved injurier) muligens ikke lenger blir alment straffbart (Tilgang til sivil rettsforfølgelse blir nesten nødvendigvis sosial skjevfordelt), mens SANNHETER om møkkareligioner kan bli straffbart.

  Det blir nemlig “de krenkedes” oppfattelse av hva som er “hatefullt” som sannsynligvis blir domspremiss.

  Bør det ikke snarest lages en aksjon mot denne loven?
  jfr, f.eks: http://www.butterfliesandwheels.com/articleprint.php?num=371

  Cassanders
  Trust a Cod more than Storberget

 2. abre says:

  Aksjon var det første som falt meg inn, også. Men det er jo ikke akkurat tida for det, nå rett før jul. Noe som sikkert er en del av årsaken til at saken kommer akkurat nå.

  I kommentarfeltet borte hos Humanisten blir det nevnt at en del kanskje vil forsøke å finne ut hvor grensene går, ved å prøve seg fram.

  Det tror jeg også. Det er slett ikke umulig at en slik lov vil bidra til øke omfanget av rene provokasjoner.

 3. Anathema says:

  Jeg er enig med dere. Dette er noe det bør aksjoneres mot. Det var vanskelig nok å utøve religionskritikk fra før – hvis det blir ulovlig, blir det nesten håpløst, og fanatikerne vinner.

 4. Anathema says:

  Foreslår at du sender inn denne teksten til aftenposten.no eller dagbladet.no. Dette er den beste posten jeg har sett om det så langt, og jeg er opptatt av at folk skal informeres om dette på en skikkelig måte.

  Jeg vet du har sagt nei tidligere når jeg har foreslått det samme, men jeg vil gjerne at du vurderer det på nytt denne gangen. Hva hvis ingen av avisene fanger opp de mulige konsekvensene og forslaget går igjennom?

 5. abre says:

  Takk, Anathema!

  Kanskje jeg skulle gjøre det denne gangen?

  Og kanskje burde vi prøve å koordinere en underskriftskampanje eller lignende? Da Vox Populi dro i gang en om datalagringsarkivet, førte det ihvertfall til litt oppmerksomhet, om ikke annet.

 6. anonym says:

  Veldig godt argumentert abre. Ser at mange andre har skrevet gode bloggposter også, og håper enda flere kommer på banen. Det er fint at vi får synliggjort at det er mange av oss, både troende og ikke-troende, som ikke aksepterer ytterligere begrensninger i ytringsfriheten.

 7. abre says:

  Takk for det, anonym.

 8. SpacemanSpiff says:

  Dette er ikke bare negativt, selv om hensikten er det.

  Hvis man setter det i perspektiv, så vil dette gjøre det ENDA lettere å ramme koranen med alle dens hatefulle yttringer mot andre enn dem selv. La meg ta et par eksempler:

  009.029
  YUSUFALI: Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

  009.123
  YUSUFALI: O ye who believe! fight the unbelievers who gird you about, and let them find firmness in you: and know that Allah is with those who fear Him.

  008.012
  YUSUFALI: Remember thy Lord inspired the angels (with the message): “I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them.”

  Dette burde jo for lenge siden blitt rammet av eksisterende lovverk for oppfordring til både hat og vold, men nå kan det se ut som om vi får en enda tydeligere paragraf å “ta dem på”. Spesielt 9:29 er jo oppfordring til ringakt for andre religioner.

 9. SpacemanSpiff says:

  Ang. religionskritikk, så vil jeg minne om at Organization of Islamic Countries arbeider med å få innlemmet et forbud mot kritikk av religioner i menneskerettighetene. Dette er ganske absurd i seg selv, ettersom de færreste av de landene lever etter menneskerettighetene og de fleste av dem har også deltatt i utarbeidelsen av en “alternativ” menneskerettighetserklæring som heter “Cairo-erklæringen” og som fremstår som en parodi på den første. Poenget mitt var likevel om de lykkes litt ut på nyåret med dette får vi forbud mot religionskritikk tredd ned over ørene UANSETT siden menneskerettighetene på et genialt vis er satt OVER grunnloven! Det ser mørkt ut for yttringsfriheten og alt det pga noen uskyldige tegninger av muhammed.

 10. abre says:

  SpacemanSpiff:

  Til det første:

  Jeg mener at hatefulle ytringer og ringeakt overfor tro, ideologi og grupper bør være tillatt, uansett hvilken “vei” ytringene går. Sånn sett mener jeg lovforslaget er bare negativt. Det lovverket som til enhver tid gjelder må selvsagt praktiseres konsekvent, uavhengig av hvem som ytrer eller hvem ytringene gjelder. Det mest negative med lovforslaget er at det åpner for (enda større) forskjellsbehandling.

  Oppfordring til vold er en annen sak, men jeg mener at dette må skje aktivt for å kunne være straffbart. Jeg synes ikke gamle religiøse tekster i seg selv skal kunne rammes av loven, uansett hva som står der. Innholdet blir først av betydning dersom noen handler etter det, og da ligger ansvaret hos de som handler.

  Til det andre:

  Jeg så at forslaget til tillegg i menneskerettighetene var nevnt på Document.no, og at man der mente det norske forslaget er et bevisst forsøk på tilpasning.

  Vi får inderlig håpe at fornuften vinner, både i FN og på Stortinget.

 11. SpacemanSpiff says:

  Abre:

  Forsåvidt enig. Poenget er at har myndighetene tenkt å ramme de som kritiserer noe som er MINST like ille med den nye loven? Målet med dette er jo å ramme kritikken av islam spesielt uten at dette sies i klartekst. Likevel finnes det minst direkte ulovlige oppfordringer i dems hellige bok, og det får vi i praksis ikke kritisere med den nye loven hvis den trår i kraft.

 12. Sus Scrofa says:

  “Gud bevarer fedrelandet, og da er det heller ikke mere enn rimelig, at fedrelandet bevarer Gud.”

  – Øverland i “Kristendommen, den tiende landeplage”

  (Grrr!)

 13. abre says:

  Sus Scrofa:

  Det er visst på tide jeg leser boka igjen.

  Øverland er jo den som fremfor noen har vist at blasfemi kan være ypperlig litteratur. Selv hadde jeg gjerne sett at det fikk status som egen sjanger.

 14. Sus Scrofa says:

  Øverland klarte, etter eget utsagn, å kjenne blasfemiparagrafen død og maktesløs. Jeg vil ikke ha den gjenopplivet. Det er, som du påpeker, autoritetsvern og ikke individvern. (I tillegg er jo blasfemi dritgøy, men det er en annen sak …)

  Jeg ser poenget med å unngå at rasistene finner måter å målrette mobbinga si på, men etter at Borgarting Lagmannsrett til sist (og etter smekk på lanken fra oven) straffedømte Tore “Vigrid” Tvedt for å påstå at jødene “skal renskes ut”, så har § 135A faktisk fått en form for innhold.

  (Øverlands foredrag ligger for øvrig søkbart på nettet, men jeg vil ikke utfordre redaktøren her ved å linke til det ;-) )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *