Stille avvikling av rettsprinsipper

At EU-direktiver blir innført i Norge uten debatt er ikke noe nytt. Det er imidlertid ganske oppsiktsvekkende at datalagringsdirektivet knapt har vært nevnt i media. Direktivet, som snart skal gjøres gjeldende, pålegger nemlig tele- og internettselskaper å lagre all tele- og datatrafikk i lengre tid. Datatilsynet beskriver det slik:

«Mens politiet tidligere satte inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt, vil nå hele befolkningen være overvåket.»

Les mer om saken hos f.eks. Virrvarr og Vox Populi. Sistnevnte har også laget et opprop mot direktivet, og jeg oppfordrer leserne mine til å skrive under.

This entry was posted in Overvåkning, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Stille avvikling av rettsprinsipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *