Thetaner og andre smådjevler

Vi ikke-troende ser jo gjerne på all religion som irrasjonell, men det er grader av alt.

De store, kjente religionene har det til felles at de har eksistert lenge. De bygger på århundrelange tradisjoner som gjør det forståelig at mange anser dem som en kilde til visdom og sannhet. Og slike religioner er i det minste ikke bevisst konstruert. De har oppstått og utviklet seg gradvis, som en del av den kulturelle ballasten, og kan derfor inneholde mye fornuft og mange gode moralske idealer, også sett med en vantros øyne.

Det blir litt annerledes med sekter av nyere dato. Opprinnelsen er så tydelig. Å tro på slikt krever selvbedrag på et helt annet plan. Det blir som å bevitne en dårlig tryllekunst, der man må myse litt for å unngå å legge altfor mye merke til kaninen som ligger og spreller under bordet, klar til å dras opp av hatten.

Mitt inntrykk er at scientologi står i en særstilling blant disse nyere trosretningene, sånn sett. Vi snakker om en religion som ble oppfunnet av science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard, basert på ideer hentet fra sjangeren: intergalaktiske herskere, invasjon fra rommet, full pakke. Det har blitt antydet at Hubbards rusmisbruk kan ha vært en viktig inspirasjonskilde, men han har selv uttalt at han laget denne religionen for å tjene penger:

«Writing for a penny a word is ridiculous. If a man really wants to make a million dollars, the best way would be to start his own religion.»
 
«I'd like to start a religion. That's where the money is.»
 
«Make money. Make more money. Make others produce so as to make money … However you get them in or why, just do it.»
 
«The only way you can control anybody is to lie to them. You can write that down in your book in great big letters. The only way you can control anybody is to lie to them.»
 

L. Ron Hubbard  

Det er fristende å betrakte bevegelser av denne typen som en slags test på hvor lettlurte mennesker er. Omtrent som epostene fra Nigeria-mafiaen er en test på om folk egentlig bør ha egne penger. Det er lett å bli kynisk, og konkludere med at folk har seg selv å takke.

Men disse sektene utnytter ikke bare folks uvitenhet, men ofte også deres ulykke. Scientologi-kirkas eksistensgrunnlag er å «hjelpe» folk som sliter med ulike ting, ved å tilby dem svært kostbare selvutviklingsprogram. Disse programmene fungerer også som en trinnvis hjernevask. Spesielt ille blir det når Narconon, som er et underbruk av Scientologi-kirka, påstår å kunne hjelpe narkomane – mennesker som pga. sin situasjon allerede er ute av stand til å vurdere ting klart og kritisk. Det er opprørende at et slikt opplegg gis støtte fra norske kommuner.

Scientologi-kirka er også kjent for å kjøre utmattende rettssaker mot de som kritiserer dem, og de har en policy som blant annet oppfordrer til trusler og trakassering.

Ars Ethica har skrevet om hvorvidt vi trenger religionsfrihet som en egen rettighet. Jeg er enig med ham: det gjør vi ikke. Det er imidlertid mye som tyder på at vi trenger en sterkere lov mot kvakksalveri. Scientologi-kirka er kyniske svindlere, og bør behandles som det.

Referanser:  
Operation Clambake
Hubbard-sitater
CoS og sensur
Narconon Exposed

This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

9 Kommentarer til Thetaner og andre smådjevler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *