Å legge lista

Med jevne mellomrom dukker det opp skribenter i avisene som beklager seg over hvor fælt det er at amatører opptrer på nettet i fri dressur. Det er ikke måte på hvor elendige, useriøse og uopplyste nettdebattene er, og det er visst knapt til å holde ut at alminnelige mennesker ytrer seg uten å ha noe viktig å si. Nå er det selvsagt riktig at det er mye begredelig å finne på nettet, men disse kritikerne har gjerne pleid å generalisere nokså kraftig, og enkelte har nærmest avskrevet både blogging og all åpen debatt som verdiløst.

Bloggerne pleier naturligvis å bli litt såre over slik kritikk. Kanskje særlig fordi de mest kategoriske kritikerne ofte uttaler seg om ting de ikke har undersøkt. De har kanskje skummet noen kommentarer på nettavisenes debattsider, og har dermed kommet til at «nettdebatt» = anonyme kranglefanter og halvrasister. Noen av dem har til og med skrytt av at de aldri har lest en blogg, uten at dette har hindret dem i å uttale seg skråsikkert.

Vi som er en del av bloggmiljøet vet jo at enkelte skriver veldig godt, at mye kan være riktig lesverdig, og at kommentatorene nesten utelukkende opptrer saklig. Og så har vi pleid å minne om at avisartiklene ikke er like imponerende bestandig, heller.

Men vi er vel noe inhabile. Og fagfolk er tross alt fagfolk, og redaksjonelle krav høyner jo gjerne kvaliteten. Så de fleste av oss har nok likevel ansett det som noen hakk gjevere å få en kronikk på trykk i en avis – for ikke å snakke om å få utgitt bok – enn å bare skrive i egen blogg.

Men i dag mottok Nina Karin Monsen Fritt Ords pris for sitt «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt». Det vises til hennes lange karriere som forfatter og samfunnsdebattant, og det nevnes bøker som f.eks. Kunsten å tenke og Kampen om ekteskapet og barnet.

Og da tenker jeg at det jammen ikke er særlig opplagt lenger hvor kvaliteten er å finne. Ikke hvis Monsens kronikker de senere årene, samt utdrag fra nevnte bøker, gir et noenlunde representativt bilde av hennes «reflekterte» argumentasjon. Når dette attpåtil anses som et såpass verdifullt bidrag til den frie debatt at det kvalifiserer til pris, synes jeg det gir håp for den glade amatør.

Så kanskje er det likeså greit å bare skrive så godt man kan i egen blogg, og kanskje bør man gi blaffen i godkjentstempel fra de «profesjonelle»?

Ihvertfall nå, som Monsen har lagt lista?


											
This entry was posted in Betraktninger, Meta, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

6 Kommentarer til Å legge lista

 1. Hetro says:

  Det er trist å erkjenne at Monsen forsøker å sette homofiles sak flere ti-år tilbake. Har ikke denne gruppen måtte lide nok for sin legning. Er det ikke på tide å gi homofile muligheten til å vise sin kjærlighet overfor ektefelle og barn. Det er vel ikke alltid tilfelle i såkallte kristelige miljøer, der bibelen oppfordrer til å tukte den man elsker. Vi har stadig saker der barn blir seksuelt utnyttet av maktpersoner i menigheten. Hvilke skader får disse barna? Det må nødvendigvis gi større skader enn å bli elsket av to av samme kjønn, elsket som barn og ungdom og ikke som et sexobjekt. Takke meg til å ha to homofile mødre enn to pietister fra Vestlandet.

 2. Cassanders says:

  Jeg synes kritikerne av Monsen bommer fordi de a) ikke er noen minoritet bland de med definisjonsmakt, og har vunnet kampen om meningene for lengst og b) opptrer usedvanlig lite tolerant (ikke minst i lys av a).

  På den annen side opptrer Monsen selv på en særdeles lite overbevisende måte (ikke minst siden hun ser ut til å ønske å fremstå som filosof).

  Hennes “hoved”argumentasjon er simpelthen varianter av “the naturalistic fallacy”, altså å slutte “what ought” ut fra “what is”. Riktignok med den implisitte forutsetningen at HENNES gud har innstallert den naturgitte ordenen (jfr hennes stadige referanser til “naturlighet” ved det tradisjonelle ekteskapet. Men argumentet er uansett svakt, i tillegg til den filosofiske svakheten ved TNF, er jo det empiriske grunnlaget for at “hennes gud” har installert noe som helst ,- langt mindre (at han(sic))faktisk eksisterer, særdeles svakt.
  Hvor latterlig hennes argument er kan en se ved en tilsvarende henvisning til polygami. For “noen andres” gud har nemlig slått fast at det er naturlig(sic) bl.a. at menn tar flere koner, og at menn er intellektuelt mindreverdige, at de har mindre vekt som vitner, i arvespørsmål, osv.
  For øvrig eksisterer de facto homsing så naturlig som bare det blant en rekke dyre og fuglearter, uten at det betyr at vi behøver å slutte normativitet ut fra dette.

  Hennes omgang med empirien er i det hele tatt et sørgelig kapittel. Det er godt mulig at en del av de undersøkelsene av barn med samme-kjønnsforeldre homo-forkjemperne har vært vist til har svakheter i design, bias, osv, men hennes egne utsagn omkring angivelige skadevirkninger virker fullstendig spekulative.

  Cassanders
  In Cod we trust

 3. abre says:

  Cassanders:

  Enig i alt du sier.

  Enkelte hevder at hun har argumentert godt opp igjennom årene, og det ser jeg slett ikke bort fra. Men da blir spørsmålet: hvorfor har hun sluttet med det?

  I det jeg har lest av henne har jeg ihvertfall ikke greid å få øye på noe jeg gjenkjenner som argumentasjon eller resonnement. Hun har disse mystiske premissene hun fremsetter, og så sirkler hun rundt dem. Gjentar dem med litt forskjellige ord. Gjerne ukvemsord. Sånt blir det naturligvis ikke konstruktiv debatt av. Og selve premissene er uansett ikke stort å debattere, da de er basert på religion.

  «Det er godt mulig at en del av de undersøkelsene av barn med samme-kjønnsforeldre homo-forkjemperne har vært vist til har svakheter i design, bias…»

  Ja, det er selvsagt mulig, og jeg ser helt klart at det er fornuftig med en føre-var-holdning. Det finnes flere gode og saklige argumenter mot loven, og det er derfor synd at de som er imot den nå har fått NKM som sin fremste representant.

 4. Cassanders says:

  Kort kommentar til meg selv.
  Jeg henviste rimeligvis til dem som på religiøst basis mener at KVINNER er “åndelig” mindreverdige. Det er nok ikke mange religioner som hevder at menn er mindreverdige :-)

  Cassanders
  In Cod we trust

 5. abre says:

  Cassanders:

  Det ante meg at det var det du mente. :)

 6. abre says:

  Hetro:

  Jeg er selvsagt enig i det du sier også. Religion kan sikkert danne grunnlag for trygg oppvekst og kjærlig omsorg, men vi ser jo stadig eksempler på det motsatte.

  Velkommen hit, forresten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *