Anti-jantelov?

Jeg har blitt tagget av Frøken Makeløs. Man skal formulere sin egen anti-jantelov, og poenget er visst å si positive ting om seg selv. Det vil jeg ikke. Jeg skriver helst ikke særlig personlig i bloggen, og ihvertfall ikke selvskryt. Men det går jo an å si noe om dette likevel.

Janteloven ble formulert av Aksel Sandemose, i boka En flyktning krysser sitt spor (som jeg anbefaler på det varmeste). Noen oppfatter loven som et slags synonym for misunnelse, og det hender den blir brukt som en unnskyldning for å være selvgod. Men janteloven handler om hvordan gjensidig sosial kontroll i små samfunn fører til at man undertrykker hverandre. Det dannes trange normer, og den som ikke passer helt inn kan få selvfølelsen ødelagt.

Så kanskje vi trenger noen huskeregler for hvordan vi selv skal unngå å bli en del av bygdedyret? Her er et forslag:

  1. Sett pris på andres evner og innsats, og vis det. Gi ros.
  2. Tør å vise at du setter pris på ros fra andre.
  3. Ikke gjør deg mindre enn du er. Unn deg gleden over å mestre.
  4. Lær av andre, og del av dine egne kunnskaper.
  5. Respekter andres grenser, og ikke misbruk andres tillit.
  6. Selv den sterkeste kan være sårbar. Vis omtanke.
  7. Ikke la din egen styrke bli til forakt for andres svakhet.
  8. Vær raus. Forskjellighet er en ressurs.
  9. Du er unik og har verdi i deg selv. Du trenger ikke måle deg mot andre.
  10. Noen er flinkere enn deg. Det er ikke farlig.
This entry was posted in Betraktninger, Etikk. Bookmark the permalink.

14 Kommentarer til Anti-jantelov?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *