Borgerinitiativ mot EUs datalagringsdirektiv

Mandag 28/9 møtes regjeringspartienes forhandlere for å bli enige om regjeringens felles program for de neste fire årene.

I den anledning er det opprettet et borgerinitiativ mot EUs datalagringsdirektiv, som følger opp bloggstafetten mot direktivet fra i sommer, samt opprop mot det samme i januar 2008.

Les hele teksten hos bl.a. Vox Populi.

Aksjonen går også via Twitter. Se dessuten brev til regjeringen fra Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge).

This entry was posted in Overvåkning, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *