Dårlig selskap – god sak

I forbindelse med det siste oppropet mot den utvidete rasismeparagrafen, har jeg sett at enkelte har blandede følelser overfor å signere, fordi de da havner i selskap med mennesker de ikke vil assosieres med. Dette er antakelig en ganske vanlig måte å tenke på.

Jeg finner også mennesker på lista som jeg vil betakke meg fra å bli assosiert med. Men jeg støtter jo ikke de andre som støtter oppropet. Jeg støtter oppropet.

Dersom man er enig i oppropet slik det står, bør det være likegyldig hvem som ellers skriver under, og hva slags vikarierende motiver man måtte mistenke noen av dem for å ha.

Jeg vil faktisk hevde at det er et viktig poeng i seg selv at mennesker med vidt forskjellige holdninger her støtter samme sak, fordi det blant annet er dette ytringsfrihet handler om: at også meninger som en selv synes er avskyelige skal kunne uttrykkes fritt.

Dessuten: En av grunnene til at religions- og kulturkritikk er så vanskelig, er jo denne frykten for å havne i dårlig selskap. Jeg synes man skal slutte å bekymre seg for assosiasjoner, være tydelig på hva man faktisk mener, og forvente at andre greier å skille skitt fra kanel. At så mange faktisk ikke greier det bør være bare deres eget problem.

This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

10 Kommentarer til Dårlig selskap – god sak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *