De virkelige nyhetene

Det vi kaller nyheter er stort sett det samme gamle, som gjentar seg.

Det har for eksempel vært flom et sted, eller syklon eller jordskjelv. Noe senere skjer det samme igjen. Og så igjen, gjerne på omtrent samme sted. Så er kanskje noen forsvunnet, eller funnet drept. Dette gjentar seg også til stadighet, og sånn er det med det aller meste: Dårlig vær, vold, trafikkulykker, sykdom, økonomiske opp- og nedturer, politiske partier som vinner og taper valg, fotballag som vinner og taper kamper, folk som vinner i lotto og folk som mister jobben – alt har skjedd før, og alt vil skje igjen. Til og med krig og gale diktatorer er små variasjoner over et evig og banalt tema.

Jeg ser for meg bølger som slår mot land. Noen er små og noen er store, men alle er bare gjentakelser, og de fører ingen steder. De endrer heller ingenting, bortsett fra vår evne til å ta imot, som de undergraver.

Det som virkelig er nytt – ikke i betydningen ferskt, men i betydningen annerledes enn før – opptrer sjelden som store enkelthendelser i media. Varige endringer skjer gradvis, og ofte under overflata. Først i ettertid blir det klart hva som var viktig, og hva som bare var bølger. Utviklingen er gjerne en sum av bagateller, hver for seg altfor ubetydelige til å nevnes i avisen.

Det er ikke det at folk blir myrdet som er en nyhet, men det at det skjer mye sjeldnere i dag enn i tidligere tider. Tilsvarende for sykdom: Folk har alltid blitt syke, men ny kunnskap gjør at stadig flere blir friske igjen. Vold, sykdom, flom og ulykker – dette har alltid forekommet, men vi har blitt stadig flinkere til å forebygge, begrense og beskytte. Det samme gjelder diktaturer og kriger, som har eksistert i hele menneskehetens historie: de blir stadig sjeldnere, mens menneskerettigheter og demokrati har blitt selvfølgeligheter i stadig flere land.

Dette er de gode nyhetene. Men også negative endringer skjer gradvis og umerkelig. Det gjelder klima og økosystemer som ødelegges, og naturressurser som tømmes. Det gjelder kunnskap som forfaller, og goder som tas for gitt og blir forsømt. Det gjelder frykt som begrenser oss stadig mer, slik at det er ting vi ikke lenger tør gjøre eller si. Og det gjelder rettigheter som undergraves med de beste hensikter. Slike endringer kan også være vanskelig å se rekkevidden av idet de skjer. Kanskje særlig når vi overskylles av «nyheter» hele tida.

Se også: Nyheter som ferskvare

This entry was posted in Betraktninger, Media, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

9 Kommentarer til De virkelige nyhetene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *