Eit nidkvad

Liv på TV
Signe strevet!
slit og kavar
om spott og spe
har stadig gjeve
kva kan ho kreve?
ho fell i stavar
og går i kne

Ned frå Berget
Stor og Stolt
var snar å sverge
at det holdt
ville verge
– gjere trygg
vann å terge
– vanta rygg!

Bakgrunn

This entry was posted in Strofer, Tant & fjas, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

5 Kommentarer til Eit nidkvad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *