Flokens valgomat (beta)

Noen mennesker stemmer på et fast parti av gammel vane. Andre legger til grunn et absolutt prinsipp, f.eks. «yte etter evne og få etter behov», «individets frihet og eiendomsrett er ukrenkelig» eller «følg bibelen». Da er det også enkelt. Andre igjen gjør en helhetsvurdering, veier ulike hensyn mot hverandre, og må kanskje inngå noen kompromisser. De finner stort sett ut av det, de også.

Flokens valgomat® er for deg som ikke er så inne på prinsipper og programmer og slikt, og som bare blir forvirret av å se ting fra flere sider. Så glem «kompromiss» og andre fancy fremmedord; her er det det enkle og naturlige som gjelder!

Sånn gjør du: Legg sammen poengene for det du misliker/avskyr, i kolonnene for hvert parti. Stem på partiet med høyest poengsum.

Klikk for større bilde:

Du tror kanskje vi er sent ute, men tvert om! Hvis testingen går bra, blir dette veilederen for elektronisk stemmegiving ved stortingsvalget i 2013!

For Flokens forskningsgruppe: abre

This entry was posted in Samfunn & politikk, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

8 Kommentarer til Flokens valgomat (beta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *