Her bor fam. Abrahamsen

Hevd

– Jeg har bodd her hele mitt liv, og har rett til å fortsette å bo her i fred.

– Jeg har rett til å bo her, for bestefaren min bodde her en gang.

Det første er et gyldig argument, uansett hvem du er. Det andre er et ugyldig argument, uansett hvem bestefaren din er. Rettigheter gjelder individet.

Skyld

Skyld er heller ikke arvelig. Ingen skal måtte betale for forfedrenes synder. Eller for naboens. Individer kan ha skyld, og gjennom dem, organisasjoner og myndigheter. Men «befolkninger» og «folkeslag» har det ikke.

Forsvar

Alle har rett til å forsvare seg. Gjengjeldelse er ikke forsvar. Handlinger som eskalerer en konflikt, og som man vet gjør det, er ikke forsvar.

This entry was posted in Etikk, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

17 Kommentarer til Her bor fam. Abrahamsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *