Hvem bryter våpenhvilen?

Det er stor uenighet om hvem som er den aggressive part i Midt-Østen. Hver gang urolighetene blusser opp igjen, diskuteres det hvem som begynte denne gangen. Og så har man synset og kommet fram til forskjellige svar, alt etter hvor langt tilbake man har regnet. Og naturligvis farget av hvem man «holder med» i konflikten.

Men det er forsket på saken. I The Huffington Post presenteres en analyse fra MIT, der man har definert «conflict pauses» og sortert disse etter varighet, og registrert første drap som avslutter hver slik periode. Det viser seg da at Israel er den som har brutt disse fredelige periodene i 79% av tilfellene. Og jo lenger slike perioder har vart, jo større andel av dem har vært brutt av Israel. For fredelige perioder lenger enn en uke, har Israel vært den aggressive part i 96% av tilfellene.

Og for ordens skyld, før noen begynner å rope om «propaganda» eller – gud forby –
«antisemittisme»: jeg fant linken hos Independent Australian Jewish Voices.

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *