Mener alle raserene ekteskap er ugyldige

Pensjonert hobby-filosof Mons K. Ninja går til søksmål mot den norske stat. Målet er klart: Å gjeninnføre de konvensjoner for ekteskapet som ble tatt for gitt i gamle dager.

– Vi ønsker blant annet å få svar på om raserene ekteskap fremdeles er gyldige juridisk. Vi krever likebehandling med par som kan samtykke til blandingsekteskap. Vi kan ikke akseptere at norske barn risikerer å få en far som er … neger! Alle slags ekteskap ligger nå i et felles register som ingen rasebevisste mennesker vil finne på å gifte seg inn under.

Ninja, som har forberedt saken over lengre tid, har nå engasjert en advokat som arbeider med stevningen til Oslo tingrett. Dersom han ikke vinner frem i Norge, vurderer han å ta saken videre til FNs menneskerettighets-komité.

– Der sitter det en rekke totalitære og undertrykkende regimer – så da vinner vi, sier Ninja selvsikkert. Han tror han har hele rasist-Norge i ryggen når han nå stevner Staten.

Ninja mener at det ikke kan være opp til et tilfeldig flertall på Stortinget å bestemme hva som er et gyldig ekteskap:

– Da kan jo ekteskapsbegrepet forandres til det ugjenkjennelige. Jeg mener at ekteskapsloven diskriminerer de som giftet seg i den tro at dette er en pakt mellom to av samme folk.

This entry was posted in Frustrasjoner, Kjønn, Religion, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

7 Kommentarer til Mener alle raserene ekteskap er ugyldige

Leave a Reply to abre Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *