Opprop mot ny blasfemiparagraf

Som tidligere nevnt, har regjeringen foreslått å utvide rasismeparagrafen til å gjelde krenkelser av religion eller livssyn. Dette vil i praksis kunne kneble religions- og kulturkritikk, og innebærer en alvorlig innskrenkning av ytringsfriheten.

Det er opprettet et opprop mot lovforslaget, og jeg oppfordrer alle til å signere.

Se for øvrig dagens artikkel hos Fri Tanke.

Oppdatering: Som Cassanders gjør oppmerksom på i kommentar 6, er det opprettet et initiativ til om samme sak. Se: Nei til straff for religionskritikk.

This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

12 Kommentarer til Opprop mot ny blasfemiparagraf

Leave a Reply to Titta Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *