Regjeringen må ta stilling nå – si nei til DLD!

En rekke bloggere og andre som er opptatt av personsvern oppfordrer i disse dager regjeringen til å ta stilling og si nei til EUs datalagringsdirektiv.

EUs datalagringsdirektiv (direktiv 2006/24/EF) har vært diskutert blant bloggerne tidligere. Direktivet – som også gjelder Norge, gjennom EØS-avtalen – pålegger tele- og nettselskaper å lagre alle trafikkdata (epost, sms, telefon, etc) i inntil to år. Hensikten er å lette eventuell etterforskning av kriminalitet.

Slike ordninger kan misbrukes, og det som kan misbrukes blir før eller senere misbrukt. Det finnes alltid «gode grunner» til å flytte grensene, og er de først flyttet en gang, blir de gjerne flyttet igjen. Og her snakker vi altså om en ordning som i praksis innebærer overvåkning av hele befolkningen.

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet. Dersom datalagringsdirektivet blir implementert, vil det innebære en grov krenkelse av nordmenns personvern.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006. Norge har en reservasjonsrett gjennom EØS-avtalen. Den har aldri blitt brukt.

Man skulle kanskje tro at et så kontroversielt forslag ville skape stor politisk debatt. Det er merkelig nok ikke tilfelle. Regjeringen har tidligere gitt uttrykk for at de ville avvente dom i saken Irland brakte inn for EU-domstolen. Denne dommen var avklart i februar i år. Regjeringen har fremdeles ikke tatt stilling.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Initiativtakere:

 

Noen av de som støtter saken og som har samme eller et lignende innlegg på sin blogg:

Page 1 of 3 | Next page