Språkreform

For å forenkle politisk debatt, samt tilpasse begrepene til faktisk bruk, foreslås følgende justeringer:

  • Politisk styrt erstattes med totalitær.
  • Motstand mot religiøse grunnskoler betegnes som stalinisme.
  • Alle mennesker som deler minst én viktig egenskap med noen som har opplevd urett, og som ikke selv representerer formell makt, inkluderes i begrepet svake grupper.
  • All kritikk av innvandringspolitikk, fremmedkultur og -religion, samt alle fordommer overfor minoriteter eller svake grupper (se over), inkluderes i begrepet rasisme.
  • All kritikk av staten Israel, israelske borgere eller individer som identifiserer seg med jødedommen, betegnes som antisemittisme.
  • All kritikk av frihandel, all argumentasjon mot EU, samt all bruk av begrepet «selvråderett», betegnes som nasjonalisme.
  • Prinsipielle argumenter mot gjeldende politikk kalles ekstremisme.
  • Kritikk av kontroversielle ytringer betegnes som knebling.
  • Begrepet nyanser blir overflødig, og tas ut av bruk.

Les mer:
Newspeak, Pirahã-språket, Sapir-Whorf-hypotesen

This entry was posted in Frustrasjoner, Samfunn & politikk, Språk. Bookmark the permalink.

11 Kommentarer til Språkreform

Leave a Reply to abre Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *