Til Dovre faller?

«§2. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

§4. Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§27. Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken.»

Kongeriget Norges Grundlov

Se også: Tale og program for dagen.

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

11 Kommentarer til Til Dovre faller?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *