Uniformt

«Unifor'm a1 (gj fr fra lat., av uni- og form) ensartet, ikke individualisert, konform»

Når et antrekk kalles uniform, er det nettopp dette som er poenget: det skal være ensartet. Derfor er det ikke greit med individuelle markeringer som buttons, fotballskjerf, topplue eller cowboy-hatt.

Når uniformen symboliserer myndighetenes håndhevelse av loven, med rett til å bruke fysisk makt, blir det dessuten svært viktig å framstå som nøytral og upartisk. Derfor er det enda mindre greit med symboler som viser tilhørighet til politiske partier, trossamfunn, etc.

Så ikke noen hammer og sigd, og ikke jakkenål med Høyre-logo. Ikke noen ring fra frimurerlosjen. Ikke synlig gullkors rundt halsen. Ikke davidsstjerne. Og ikke hijab. Hvis man da ikke er «under cover».


Si libet, licet …

For ordens skyld: Politiet skal være åpent for alle grupper. Det er dessuten viktig at det mangfoldet som finnes i samfunnet gjenspeiles i de offentlige myndighetene. Så det bør absolutt rekrutteres flere muslimer til politiet. Men den som har problemer med å legge bort sine markører for gruppetilhørighet i arbeidstida har kanskje ikke så mye i politiet å gjøre?

This entry was posted in Betraktninger, Sekularitet. Bookmark the permalink.

16 Kommentarer til Uniformt

 1. Krissy says:

  “Men den som har problemer med å legge bort sine markører for gruppetilhørighet i arbeidstida har kanskje ikke så mye i politiet å gjøre?”

  hva med overholdelse av religiøse forskrifter da, som ikke vises utad? dette vet jeg er et eksisterende problem flere steder i arbeidslivet…

 2. Krissy says:

  og forresten tagges du: vis det 6 bildet i den 6 fotomappen din :p

 3. abre says:

  Anders:

  Nemlig!

  Krissy:

  Religiøse forskrifter? Her skjønner jeg ikke hva du sikter til.

  Taggingen må jeg nok dessverre takke nei til. For det første har jeg ikke bilder liggende ordnet i «fotomapper», og dessuten er mine egne bilder stort sett av typen familie, ferie og lignende private ting, og det legger jeg ikke ut på nett.

 4. Krissy says:

  skjønner, men det er var da lov til å jukse og legge ut noe du bare likte. en søt pus eller noe slikt, noe “annet” som er “deg”. men ok! ;-)

  religiøse forskrifter: jeg mente “bønn”. en innvandrer jeg snakket med sist vår, hevdet at i sin relgion var det viktig å overholde bønnetimen. også om man befant seg på arbeid. men dette fant arbeidsgiveren ikke rom til, han tolererte det ikke.

  og så lurte jeg på: hva med i politiet? dette (altså overholdelse av bønnetimer) er ikke en synlig ting utad, som at en betjent har forkle på seg. (da ber han om å bli julet opp på gaten av en sinnatagg.) men jeg strever likevel med å svelge det siste du skriver. ja, jeg vet i politiet. men når du skriver

  “Men den som har problemer med å legge bort sine markører for gruppetilhørighet i arbeidstida har kanskje ikke så mye i politiet å gjøre”

  det virker litt lettslig og lett provoserende når det ble sagt slik.

 5. Sigrun says:

  Smart av deg å ta utgangspunkt i hva ordet uniform innebærer!

 6. abre says:

  Krissy:

  Det er vel islam vi snakker om, med bønn fem ganger om dagen? Hvis man ikke er for striks på tidspunktene, vil jeg tro at det bør være mulig å få dette til nesten uansett hva slags yrke man har.

  Hvis man derimot insisterer på å be nøyaktig på de foreskrevne tidspunktene, vil man jo være diskvalifisert fra en rekke yrker. Politi er et opplagt eksempel.

  Sigrun:

  Jeg tror faktisk det er fort gjort å glemme dette.

 7. abre says:

  Krissy:

  Bare for å presisere: når jeg skriver «markør» tenker jeg på det å markere utad. Å vise andre hva man er. Handlinger man utfører for seg selv blir altså en annen sak, forutsatt at de ikke kommer i konflikt med arbeidsoppgavene.

 8. kamikaze says:

  >p>
  Enig med Sigrun, det var en fiffig innfallsvinkel :)

  Jeg vet likevel ikke om jeg er enig i at skautet bare er en markør for gruppetilhørighet. Hvis det var det, hadde problemet vært enkelt å løse, som du sier.

  Problemet er vel heller at dem som insisterer på å bære det, tillegger det en ganske mye sterkere mening enn å markere at man er muslim — enten at de føler at det bryter mot deres moral å ikke gå med det, eller at det kan skaffe dem problemer privat å ikke gå med det?

 9. Krissy says:

  ja, vi er visst enige da. men nå tenkte jeg ikke på at man skulle be til akkurat fastsatte tider- da ble det selvsagt ikke akteult med akutte oppdrag.

  men bare det faktum at arbeidsgivere ikke gir rom til bønnetimer, da det kan henvises til at “det ikke er er noen lov som gir dem noen rett til det”, synes jeg er både intolerant og litt sneversynt.
  For røykepauser, det er liksom så greit som bare det.

  FOr øvrig synes jeg det er irriterende med innvandrere som reiser inn i landet uten å tilpasse seg i noen grad til norsk kultur og væremåte-
  Derimot får jeg en enorm respekt for de innvandrere som nettopp gjør sitt for å inkluderes (og da mener jeg ikke å GI slipp på egen identitet).

  Noen ganger synes jeg også at man trekker likestilling for langt. SOm at det er viktig per se. Jeg så et innslag på lokalnyheter for ikek så lenge siden, der det ble tatt opp hvor synd det var at man ikke hadde noen med minoritetsbakgrunn i brannvesenet.
  om ikke kommunikasjonen skulle kunne være et hinder, og det i en meget alvorlig situasjon (jeg regner vel egentlig med at disse blir forhåndsklarert), så synes jeg det er litt latterlig å gidde bry seg om i det hele tatt.

  “Send dem inn i røyken, og bli kvitt dem” :0p

 10. abre says:

  Kamikaze:

  Jeg tror heller ikke at hijaben bare markerer gruppetilhørighet. Dvs, for noen gjør den sikkert det, men for andre betyr den nok langt mer. Og som du er inne på: De som insisterer sterkest på å bruke den er jo de som tillegger den størst mening.

  Uansett vil måten et symbol oppfattes på av andre kunne være uavhengig av hva bæreren legger i det.

 11. abre says:

  Krissy:

  Jeg er helt enig i at det er tøv å nekte folk å be i arbeidstida når det ikke kommer i konflikt med arbeidet. Og dersom man tillater andre å ta pauser er det dessuten diskriminering på religiøst grunnlag.

 12. Weinberg says:

  Enig i alle fall i konklusjonen. Uniformen bør være nøytral – man representerer ordensmakten, ikke seg selv.

  Og opprop er tydeligvis i vinden for tiden.

 13. Sus Scrofa says:

  “blir det dessuten svært viktig å framstå som nøytral og upartisk”

  For oss som offentlighet er det viktigere at ordensmakten er nøytral og upartisk. Hvis den ikke er det, så er det kanskje like greit at det synes, og at det er kjent at purken læres opp i den holdningen at negere er noen rare undermålere.

  Det kunne jo være greit for den som vil bruke mediene til å skjelle ut politiet etter å ha blitt pågrepet, å kunne hevde at jeg demonstrerte fredelig, men når jeg har palestinaskjerf og purkefaen har FrP-button så er det jo ikke annet å vente, eller jeg lagde ikke baluba utenfor Ullevål, men surepurken hadde skjerf for taperlaget, eller hva annet kan jeg vente av ei politikjerring som vil ha meg til helvete?.

  Hvorvidt det gavner politiet å gi bort sånne argumenter, er jo et annet spørsmål. Det vil si: politiet er jo til for oss og ikke omvendt, så spørsmålet bør vel være hvorvidt det gavner oss å ha et politi som gir bort sånne argumenter til enhver kverulant.

  Det sagt, så er det ikke bare uhensiktsmessig, men også direkte galt, om politiet har uniform som støter fra seg brede eller littmindrebrede lag av folket. Da snakker vi ikke om uniformering as such, men hva uniformen består i. Hvis uniformen var for lite tildekkende til at kvinner flest ville bruke den, så ville det være et problem. Nå diskuterer vi hvorvidt politiuniformen er for for lite tildekkende til at kvinner ikkefulltsåflest vil bruke den. I utgangspunktet ikke en problemstilling man skal avvise — samfunn vi har langt mer felles med enn Afghanistan, har jo lang tradisjon for mer tildekkede dommere enn vi har.

  Imens kan man jo prøve en lakmustest eller to: synes imamene og de få politihøyskolesøkerskene det gjelder, at politiets motorsykkelantrekk dekker til nok?

  Jeg tviler på at det hjelper med hijaben for sykkeluniformen.

 14. abre says:

  Sus Scrofa:

  Det er selvsagt ikke nok at politiet framstår som nøytralt; de må kunne forventes å opptre nøytralt også. Men det er klart at dette er et ideal. Foruten fordomsfulle bommerter som den du nevner, vil jo politifolk ha individuelle meninger, livvsyn, tilhørighet, osv, selv om dette ikke vises utenpå. Men vi må kunne forvente at de følger et uniformt regelverk som ihvertfall hindrer deres egne holdninger i å legge avgjørende føringer på deres opptreden. Dette igjen bør avspeile seg i at de også ser uniforme ut, slik at publikum ikke skal få argumenter, som du nevner. Og slik at vi slipper utryggheten ved å bli i tvil om et politimann/-kvinnes lojalitet.

  For de muslimske kvinnene som selv har valgt å bruke hijab, bør det være uproblematisk å legge den igjen i garderoben sammen med kollegaens samekofte eller FrP-button. Hvis deres forhold til hijab derimot er slik at et forbud utestenger dem fra å bli politi, vil det være grunn til å tro at deres lojalitet overfor religiøse plikter vil kunne komme i konflikt med yrkeskrav også i andre sammenhenger. Med andre ord: Et forbud mot hijab blir en grei lakmustest på hvorvidt de bør søke.

  Når det gjelder anstendighet og tildekning vil det som du sier være slik at “gjengse” oppfatninger legger lista, slik det jo er overalt ellers i samfunnet. Det vil alltid være individuelle forskjeller, så den enkelte må vurdere hva han/hun er villig til å tilpasse seg. Hvis jeg har problemer med å gå veldig lettkledd på jobb, lar jeg f.eks. være å søke som badevakt. Og hvis jeg har problemer med å bruke uniform (noe som er tilfelle), slår jeg f.eks. fra meg å bli politi. Det er også mange jobber jeg anser som uaktuelle fordi jeg ikke kan tenke meg å bruke dress eller slips til daglig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *