Utmerkelse for moralistisk synsing

Nina Karin Monsen har fått
Fritt Ord-prisen1. Det er galskap.

Dette trenger jeg ikke begrunne2, siden det er min «intuitive overbevisning».  1. Knut Olav Åmås, som
    forsvarer utdelingen i Aftenposten
    , får seg til å si at norsk samfunnsdebatt trenger mer moralisme. Jeg går ut fra at han mener folk bør bli tydeligere på hva de står for. Jeg håper ihvertfall det er det han mener.
  2. Andre har vært grundigere.
This entry was posted in Frustrasjoner, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

18 Kommentarer til Utmerkelse for moralistisk synsing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *