Valgfloke 2009. Del 1: Hva er vitsen?

Å delta i demokratiet er ikke begrenset til å stemme ved valg. Man kan delta i samtaler og debatter også. Enkelte vil ha det til at man må få politikerne direkte i tale for å kunne påvirke, men det er selvsagt ikke tilfelle. Vi påvirker alle hverandre, og dermed også samfunnet. Tanker og ideer sprer seg som ringer i vann.

Man kan for eksempel skrive blogg. Selvsagt er bidraget fra hver enkelt mikroskopisk, men det samme kan sies om å stemme ved valg. Sannsynligheten for at akkurat din stemme skal endre noe er også svært liten. Jeg er slett ikke sikker på hva som betyr mest i det lange løp.

Politikerne tør i liten grad å mene ting som kan koste dem stemmer. De trekker inn mot midten, og skillelinjene blir ofte utydelige. Argumentene er sjelden prinsipielle, og de appellerer ofte til følelser. Valgkampen innretter seg mot de velgerne som lar seg overbevise av slikt, det vil si de minst politisk bevisste.

Men stemme bør man jo. Å la være blir som å støtte de partiene man helst ikke vil ha til makten. Jeg har uansett pleid å bruke eliminasjonsmetoden, og jeg ender som regel opp med å stemme under sterk tvil. Så også i år.

I likhet med flere andre tar jeg prosessen som høyttenking i bloggen, og begynner med de partiene som ryker ut på prinsipielt grunnlag.

Neste: De helt uaktuelle partiene

2 comments on this post.
  1. Zona Lagoona:

    Venter i spenning… Og takk for at jeg ved å følge med i fortsettelsen her slipper å følge med i debattene i media!

  2. abre:

    Nåja, dette blir mest synsing. Hvis du skal ha grundige analyser av aktuelle spørsmål, er sikkert TV best:

    – Sprit på bensinstasjonene? Regjeringen på anbud? Skuddpremie på sauebønder? Vi tar debatten!

Leave a comment