Viten om vitenskap: noen anbefalinger

Jeg har tidligere etterlyst folkeopplysning om vitenskap. Da gjaldt det alternativmedisin, men problemet er generelt. Folk mangler forståelse for vitenskapelig metode: hvordan den virker, og hvordan den fører fram til kunnskap. Og nei, det trenger slett ikke være vanskelig. Det er ikke snakk om å lære seg vitenskap, men å lære hva vitenskap er.

Avisene skriver i blant om forskningsresultater, men sjelden slik at man lærer av det. Forskernes uttalelser blir gjerne forenklet og tatt ut av sammenhengen, og noen ganger gir artiklene knapt mening. Fokuset er på det kontroversielle, og forbehold blir oversett. Slike artikler kan dermed være med på nøre opp under misforståelser og fordommer, istedenfor å bidra til kunnskap.

Men det finnes blogger, og her er noen anbefalinger:

  • Hume's Razor gir en glimrende innføring i grunnleggende prinsipper for vitenskapelig tenkning.
  • Ars Ethica har ikke har vært aktiv på en stund, men han har liggende mange interessante poster om vitenskap, alternativmedisin, etikk, mm.
  • Virrvarrs skeptikerskole hører også med her. Virrvarr går igjennom konkrete eksempler på en lettfattelig måte.
  • Sosiobiobloggen skriver Jens Andreas Huseby (biolog) om … nettopp, sosiobiologi.
  • Det gjør også Vibeke Ottesen på Biososial, men utfra en kriminologs perspektiv.
  • Rolf Marvin Bøe Lindgren er psykolog og skriver blant annet om læring.
  • Så er det Sprøytvarsleren, hvor Martin Ystenes kler av tøvprat om vitenskap i media.
  • Jeg vil også trekke fram Arachne, som dro i gang en viktig diskusjon om alternativmedisin.
  • Dessuten: nettidsskriftet Skepsis, som «skal være et kritisk korrektiv til fantastiske og dårlig begrunnede påstander i norsk offentlighet».

Se for øvrig forskningsnyheter hos Apollon og Forskning.no.

Så blir utfordringen å spre sånt til «folk flest». Kanskje avisene burde linke til slike blogger også, slik de har begynt å gjøre i forbindelse med politisk kommentarstoff?

This entry was posted in Betraktninger, Fag & funderinger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Viten om vitenskap: noen anbefalinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *