Utmelding (DLD)

Jeg har meldt meg ut av min fagforening, Tekna, på grunn av deres støtte til innføring av Datalagringsdirektivet (DLD).

Jeg har tidligere sagt hva jeg mener om direktivet. Jeg mener dessuten at dette er en politisk sak som ligger langt utenfor det en fagforening bør ta stilling til, spesielt når saken er såpass kontroversiell. Tekna har heller ikke spurt medlemmene sine først.

Hva sier din fagforening? Hva mener du?

Info om DLD:

Eksempler på kritikk av DLD:

Aksjoner:

Forsvar av DLD:

Fra debatten:

Tidligere poster om DLD:
Stille avvikling av rettsprinsipper – jan. 08
Regjeringen må ta stilling nå! – jul. 09
Borgerinitiativ mot EUs datalagringsdirektiv – sep. 09

This entry was posted in Frustrasjoner, Overvåkning, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

6 Kommentarer til Utmelding (DLD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *