Utmelding (DLD)

Jeg har meldt meg ut av min fagforening, Tekna, på grunn av deres støtte til innføring av Datalagringsdirektivet (DLD).

Jeg har tidligere sagt hva jeg mener om direktivet. Jeg mener dessuten at dette er en politisk sak som ligger langt utenfor det en fagforening bør ta stilling til, spesielt når saken er såpass kontroversiell. Tekna har heller ikke spurt medlemmene sine først.

Hva sier din fagforening? Hva mener du?

Info om DLD:

Eksempler på kritikk av DLD:

Aksjoner:

Forsvar av DLD:

Fra debatten:

Tidligere poster om DLD:
Stille avvikling av rettsprinsipper – jan. 08
Regjeringen må ta stilling nå! – jul. 09
Borgerinitiativ mot EUs datalagringsdirektiv – sep. 09

This entry was posted in Frustrasjoner, Overvåkning, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

6 Kommentarer til Utmelding (DLD)

 1. Min fagforening NITO har også tatt stilling til DLD. De er imot, og det støtter jeg dem 100% i.

  (Hjelp, her var det vanskelig å se tallene…)

 2. abre says:

  Ja, jeg har forklart at jeg melder meg ut på grunn av deres støtte til DLD, og jeg har beskrevet hva jeg selv finner betenkelig med direktivet. Jeg har også sagt hva jeg synes om den politiske håndteringen av denne saken, og at jeg mener at denne danner et dårlig grunnlag for høringen.

  Jeg har dessuten kritisert Tekna mer generelt for å støtte en politisk kontroversiell sak som ligger utenfor deres alminnelige virkefelt som fagforening, sant at – når de først gjør det – ikke har hatt saken ute på høring blant medlemmene.

 3. Sus Scrofa says:

  Har du grunngitt valget i utmeldingen?

 4. Sus Scrofa says:

  Vel, ett skal de ha: all den tid dette visstnok koster milliardbeløp, og dette er penger som veltes over på brukerne, så har de tatt det standpunktet som gir mer penger inn i bransjen.

  Og sånne standpunkt kan kanskje en fagforening ta uten å mene noe politisk?

 5. Sus Scrofa says:

  (“kostnader” som veltes over på brukerne, skulle det være)

 6. abre says:

  Tja, Tekna har medlemmer i så mange bransjer. De som skor seg på direktivet utgjør vel en nokså beskjeden andel, vil jeg tro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *