Er alle terrorister ekstremister?

Hva skal til for at noen begår terrorhandlinger eller annen politisk vold? Det virker som følgende faktorer er sentrale:

Redusert/manglende empati

Dette kan være et medfødt personlighetstrekk, men det kan også være et resultat av påvirkning gjennom ideologi eller ekstreme situasjoner, der individer eller grupper dehumaniseres.

Mangel på tvil

Hvis man har et mål som er viktig nok, og samtidig er sikker på å ha rett, kan man ende opp med å unnskylde det meste. Målet helliger middelet. Dette gjelder særlig når ideene er abstrakte og teoretiske, slik at individet underordnes målet. Noen ganger ligger volden implisitt i retorikken, slik tilfellet er for ihvertfall deler av counterjihad-bevegelsen. Men jeg tror at mange forskjellige overbevisninger, også de som ikke nødvendigvis inneholder noe voldelig budskap i seg selv, kan brukes til å rettferdiggjøre overgrep og drap. Mangel på tvil er i seg selv farlig.

Frykt

Frykt kan alene utløse og rettferdiggjøre vold.

Kanskje er disse tre momentene en tilstrekkelig oppskrift på terrorisme? Kanskje det holder med ett eller to av dem?

Det har vist seg at det i utgangspunktet skal mye til før mennesker får seg til å drepe andre mennesker, selv i krig. Det fortelles om våpen fra slagmarken der skuddene aldri ble avfyrt. Det har imidlertid også vist seg at helt alminnelige mennesker kan begå grove overgrep under visse omstendigheter. Se f.eks. Milgram-eksperimentet og Stanford Prison Experiment. Disse handler riktignok ikke om terrorisme, men jeg lurer på om ikke mekanismene er overførbare. Så kanskje en terrorist verken trenger å ha avvikende personlighet eller spesielt ekstreme holdninger. Kanskje er det nok at omstendighetene «fritar» ham fra sitt personlige ansvar?

«Abusive guard behavior appears to have been triggered by features of the situation rather than by the personality of guards.»

– The Stanford Prison Experiment

Se også:
Politisk vaksinering
Revolusjonens røst: epilog
Ondskap på boks
Hva hvis ansvar ikke finnes?

This entry was posted in Etikk, Samfunn & politikk, Terrorisme. Bookmark the permalink.

En kommentar til Er alle terrorister ekstremister?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *