Et forbeholdent hurra

I dag har vi feiret grunnloven. Da den ble skrevet var den radikal og demokratisk for sin tid, og den sikret viktige prinsipper som maktfordeling, rettsikkerhet og ytringsfrihet. Siden har den blitt oppdatert mange ganger. For eksempel har kvinnene fått stemmerett, og jøder har fått adgang til riket. Men den har fremdeles forbedringspotensial. Her er et utkast til justeringer:

1) I alle paragrafer erstattes «Kongen» med «regjeringen», og ordet «Kongeriget» strykes.

2) Følgende paragrafer strykes i sin helhet: §§ 4 – 11, 13, 16, 21, 24, 31, 32, 34 – 37, 39 – 41, 43 – 48, 53, 77 – 79, 81, 91, 106, 107.

3) Dessuten:

 • § 1: Ordene «og arvelig monarkisk» strykes.
 • § 2: Andre avsnitt strykes.
 • § 3: Hele paragrafen erstattes med «Den utøvende makt er hos regjeringen».
 • § 12: Første setning erstattes med noe à la «Partier med flertallets støtte i Stortinget, danner regjering». Andre og tredje avsnitt strykes.
 • § 22: Ordet «geistlige» strykes.
 • § 27: Andre avsnitt strykes.
 • § 74: Første avsnitt strykes.
 • § 75: Pkt. e strykes. I pkt. h strykes alt etter «Statssager».
 • § 80: Siste avsnitt strykes.
 • § 84: Alt etter «kundgjøres» strykes.
 • § 92: Alt etter «Landets Sprog» strykes.
 • § 102: Følgende legges til: «Herunder hører innsamling av opplysninger om personer, uten vedkommendes samtykke».
 • § 110a: «den samiske» erstattes med «enhver», og følgende tilføyes: «forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med loven».

Tidligere 17. mai-poster:
Til Dovre faller?
En 17. mai-tale
17. mai-program

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Et forbeholdent hurra

 1. Karsten says:

  Eller…bare skrive hele greia om til noe som er tilpasset vår tid, og mulig å begripe. Språket i den er jo en ren parodi.

 2. abre says:

  Grunnlovsendringer er ikke bare-bare, så det sitter nok langt inne. Men hvis man først gjør større endringer i innholdet ville det jo være en fin anledning til å også ta en skikkelig språklig oppdatering.

  Finn Erik Vinje: “En up to date-løsning kan nok være ønskelig, men prosjektet er forbundet med så mange vanskeligheter at den neppe er realistisk. En slik gjennomgripende språkrevisjon kan trolig først komme på tale når den eventuelt inngår som del av et mer omfattende prosjekt, dvs. en fullstendig innholdsmessig revisjon av Grunnloven med sikte på å bringe teksten i samsvar med vår moderne statsskikk.”

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article887129.ece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *