Jubileum

Floken i nettet fyller fem år i dag!

Det har aldri vært stor aktivitet på denne bloggen, og i det siste har det dabbet av enda mer. Men jeg er egentlig godt fornøyd med at Floken fremdeles er i drift. Av de bloggene jeg har pleid å lese regelmessig er det mange som har blitt borte, og det gamle miljøet ser ut til å ha gått mer eller mindre i oppløsning. Det er nok flere grunner til det. De som først og fremst er opptatt av det sosiale på nettet har kanskje nok med Facebook? Noen bruker jo også Facebook som debattforum. De som prioriterer kjapp interaktivitet velger kanskje heller Twitter enn blogg. Av de mer proffe bloggerne er det noen som har beveget seg over i avisspaltene. Og mange har sikkert bare gått lei.

Jeg synes jeg har lært mye av å skrive blogg, ikke bare gjennom å sette meg inn i emner og andres synspunkter, men også gjennom selve skriveprosessen. Det er god trening å forsøke å gjøre sine tanker forståelig for andre, og det har hendt at jeg dermed har blitt oppmerksom på ting jeg ikke har tenkt ordentlig igjennom, og har måttet justere synspunktene mine underveis.

Bloggen har vært min ut-kanal for alt jeg har ønsket å formidle til flere enn mine nærmeste. Jeg har bevisst latt være å ha noen bestemt profil eller henvende meg til et bestemt publikum. Jeg har skrevet det jeg selv har funnet verdt å skrive, og så fikk de lese, de som ville. For det finnes nesten alltid et publikum. Det er ikke nødvendigvis verken stort eller trofast, men så lenge jeg skriver det jeg selv vil er det ihvertfall mitt.

Men det sosiale har også vært viktig. For det har tross alt blitt noen faste lesere og kommentatorer, og de har på en måte blitt kjenninger. Kommentarene har for det meste vært hyggeprat og klapp på skuldra, og det betyr mye, men det har heldigvis også vært store meningsforskjeller og heftig debatt. Men nesten alltid saklig og vennlig. Den som forbinder debatt på nettet med kommentarfeltene i nettavisene, bør lese mer blogg. Det er et ganske annet miljø, for å si det mildt. Jeg er veldig takknemlig for de leserne og kommentatorene jeg har hatt så langt.

Og selv om blogging aldri ble noen direkte maktfaktor slik enkelte drømte om, ligger det en stor verdi i at alminnelige mennesker kan delta i offentlig debatt på egne premisser. Jeg har skrevet før om verdien av blogging (og om Twitter):

Meningsdannelse har vært et gjennomgangstema på bloggen. Se f.eks:

For min egen del har bloggingen også vært en politisk «dannelsesreise», der jeg har tenkt og tvilt meg fram til et litt annet ståsted enn da jeg startet, og nokså på tvers av de tradisjonelle politiske skillelinjene. Det jeg har skrevet om politikk handler for det meste om det generelle og prinsipielle (ideologi, verdier, ytringsfrihet, sekularitet, demokrati), mens jeg har vært mindre opptatt av konkrete enkeltsaker og nyheter.

Andre gjennomgangstemaer har vært kjønnsroller, språk, og vitenskap kontra synsing. Dessuten har jeg satt av mye plass til tull og tøys, delvis iblandet litt alvor. Noen litterære forsøk har det også blitt. Se for øvrig «knuter» og «utplukk» i spalten til høyre, samt komplett liste over bloggposter.

Jeg håper at jeg kommer til å holde på i minst fem år til, og framfor alt håper jeg at bloggmiljøet tar seg opp igjen.

Tusen takk til alle lesere og kommentatorer!

This entry was posted in Meta. Bookmark the permalink.

10 Kommentarer til Jubileum

Leave a Reply to Undre Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *