Kun testet på seriemordere

Hvis man ser flere problemer i sammenheng, kan det dukke opp nye og overraskende løsninger. Et eksempel:

Dilemma #1: Straff

Straffesystemet bør være mest mulig humant. Det er galt å påføre andre mennesker lidelse, uansett hva de har gjort. Samtidig kommer vi ikke utenom at samfunnet må reagere mot forbrytelser, delvis for å avskrekke andre med sviktende moralsk kompass, og delvis for å hindre at ofre og pårørende tar loven i egne hender.

Dilemma #2: Testing på dyr

Det er også galt å påføre dyr lidelse. På den annen side kan vi jo ikke uten videre prøve ut nye medisiner på mennesker.

Løsning:

Forbrytere som stiller seg frivillig til disposisjon som testobjekter, får strafferabatt.

Takk til Lunchpausen tenketank for inspirasjon.

This entry was posted in Etikk, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *