Minstemål

Helst vil jeg jo stemme på politikere jeg er enig med. Det har vist seg å være vanskelig.

Men kanskje det er å kreve for mye? Kanskje jeg bør være fornøyd hvis mer fundamentale ting er på plass?

Åpenhet og ærlighet1, for eksempel. Sånn som at man flagger standpunkter i kontroversielle saker før valget, ikke etterpå, og ihvertfall ikke legger omstridte avgjørelser til juleferier, ski-VM eller Melodi Grand Prix.

Og så er det prinsipper og grunnleggende verdier: jeg synes dette er noe politikerne skal ha. Det holder ikke å bare erklære seg som tilhenger av begrepene.

Hvis de ellers gjør så godt de kan, søker hjelp når det er noe de ikke kan, samt passer på å ikke investere mer enn det de kan sette av drifts- og vedlikeholdsmidler til, bør man kanskje ikke forlange mer?


  1. Av og til ser jeg for meg at politikerne til og med er åpne og ærlige i debatter, og f.eks. innrømmer å ha tatt feil eller at det er ting de ikke har tenkt på. Jeg har livlig fantasi.
This entry was posted in Betraktninger, Frustrasjoner, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

7 Kommentarer til Minstemål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *