Politisk vaksinering

Jeg er glad for at reaksjonene på terrorhandlingene har vært så fornuftige. Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Fabian Stang, Tore Bjørgo, og ikke minst de overlevende fra Utøya – alle understreker at vi fortsatt skal være et åpent og fritt samfunn der folk skal kunne være uenige i full åpenhet. Ennå har jeg ikke sett noen krav om overvåkning, sensur eller hevn. Men det kommer nok.

Når mennesker med ekstreme ideer først har bestemt seg for å omsette dem i handling, tror jeg det er forholdsvis begrenset hva vi kan gjøre for å stoppe dem. Dersom vi innfører overvåkning og kontroll i et slikt omfang at det virkelig gjør en forskjell, ødelegger vi den åpenheten og friheten som vi ønsker å forsvare mot de ekstremistiske kreftene. Det vil være å la disse menneskene vinne.

Da har jeg mye mer tro på å forebygge ønsket om å gjennomføre slike handlinger. Dette oppnår vi nettopp gjennom åpenhet. Det å legge lokk på ekstreme ideer er å gjøre dem farligere. Hvis ekstremister bare ytrer seg i lukkede fora, og kun utveksler synspunkter med likesinnede uten å møte motforestillinger, får de aldri noen anledning til å endre mening.

Vi må snakke med dem. Og da mener jeg ikke at vi skal lire av oss korrekte meninger på refleks. Vi skal heller ikke nødvendigvis mene det stikk motsatte av alt de sier, av prinsipp. Det er ikke dialog. Da får de bare bekreftet fiendebildet sitt. Men vi skal selvsagt ikke jatte med dem heller.

Vi bør høre på hva de sier, og imøtegå dem saklig. Underbygge argumenter med fakta, reflektere, tenke selv. Bruke hodet. På den måten kan vi gi et lite bidrag til det kontinuerlige korrektivet disse menneskene trenger. Som alle mennesker trenger.

Nettsteder som document.no har blitt kritisert for å «bygge bro» mellom ekstreme og mer respektable innvandringskritiske miljøer. Jeg mener at det er akkurat det man bør gjøre. Men også i slike fora får de ytterliggående lite motbør, bl.a. fordi få av oss som står helt utenfor disse miljøene orker å forholde oss til dem.

Enkelte blir opprørt over at Breiviks forskrudde manifest spres på nettet. Jeg mener at dette også er helt riktig å gjøre. Slike ideer skal fram i lyset. Vi bør jevnlig minnes om at de finnes, vi bør vite mest mulig om hva de går ut på, og vi bør imøtegå dem. Noen tror visst disse ideene sprer seg hvis de slippes løs, og infiserer folk, omtrent som et virus. Selv tror jeg at alminnelige mennesker i et fritt og åpent samfunn utvikler et godt immunforsvar. Mens viruset svekkes av frisk luft.

Sensur og fortielse er ikke bare et knefall for ekstremistenes egne virkemidler; det kan dessuten gjøre oss sløve og naive, da det gir et falskt bilde av hvor utbredt visse holdninger er. I tillegg vil altså lukkethet gjøre ideene utilgjengelig for kritikk. Det øker smittefaren overfor de som er utsatt.

Se også:
Kan debatt være farlig?
A fool factory?

This entry was posted in Samfunn & politikk, Terrorisme, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

11 Kommentarer til Politisk vaksinering

 1. @coltringus says:

  Helt enig.

  Men jeg aner jo hvorhen det bærer når alle spjeld er åpnet og all prat om «multikulturalister» og «kulturmarxister» og «nasjonalt forræderi» og slikt løftes inn i dagligrommet og tilsynelatende – for enkle sjeler – er meninger på linje med andre meninger.

  Vi får Stortinget fullt av hjemmeavlet «Tea Party». Men det er jo bedre enn terror, vil noen si –

 2. abre says:

  Det er vanskelig å si hva som betyr mest – om flere svake sjeler vil sluke politisk mytologi ukritisk, eller om saklige motargumenter vil veie tyngst for de fleste av dem. Det siste forutsetter nok ihvertfall at dialogen er reell; at ikke motargumentene kan avskrives som politisk korrekte reflekser.

  Det er også vanskelig å vite hvor mange slike enkle og utsatte sjeler vi har her til lands. Jeg håper og tror at det ikke finnes grunnlag for noe tilsvarende Tea Party-bevegelsen. En viktig forskjell mellom oss og USA er at vi ihvertfall ikke regner kunnskapsløshet som en kvalifikasjon når vi velger politiske ledere, slik tilfellet ser ut til å være i deler av GOP.

 3. Har forsøkt å reflektere over hva vi kan lære av hendelsen på bloggen min. Innlegget finner du her:
  http://ivarbakke.blogspot.com/2011/07/gode-nordmenn.html
  Er fortsatt usikker, synes de andre kommentatorene har et poeng. Tror likevel at det er vitaliteten i debatten mer enn lover og kontroll som er bolverket for demokratiet. Relativt sikre mot terror er vi bare i en politistat.

 4. J. Thorsen says:

  Enig. Ensidig fordømmelse og sensur av slike krefter og ideer uten motargumentasjon kan fort virke mot sin mening ala debatten om “FrP koden” vi hadde for noen år siden (uten sammenligning forøvrig!). Metodene du beskriver og forhåpentligvis med tiden en åpent angrende ABB tror jeg vil være blant de sterkeste våpen mot en negativ utvikling få ønsker.

  At ABB har fått satt dagsorden er det liten tvil om. Han har også oppnådd å bli tatt på (dødelig) alvor.

  Apropos håper jeg inderlig det en dag går opp for ham rekkevidden av hans handlinger slik at det virkelig synker inn. En straff verre en døden, vil jeg tro.

 5. K says:

  Noe av det mest bekymringsverdige i kjølvannet av denne tragedien, er at det nå blir enda vanskeligere å uttrykke dissens i Norge. I samme øyeblikk som det ble kjent at en høyrevridd etnisk nordmann sto bak massakren, kom de første sympatierklæringene til AP. Folk gikk åpent ut og sa at de nå, for første gang, skal stemme AP – ikke fordi de liker politikken deres, men av ren sympati. Resultatet av aksjonen blir altså, presumptivt stikk i strid med psykopatens ønsker, at vi får enda mer AP-politikk i de kommende årene, enda mer av den politikken som i utgangspunktet legger til rette for at en sinnssyk person egenhendig kan bombe regjeringskvartalet og massakrere sytti uskyldige ungdommer i løpet av et par timer. Meningsmålingene kommer snart til å vise at AP står sterkere enn noensinne.

  Mange journalister godtet seg da det ble kjent at Anders Behring Breivik er tidligere FpU-medlem. Underforstått antyder man kausalrelasjoner mellom FrP-medlemskap og terrorisme. Det faktum at han har skrevet kommentarer på document.no, blir brukt til å stemple dette nettstedet som forkastelig og samfunnsnedbrytende. Nå er document plutselig enda mye farligere enn det var før, for nå er det kjent at man kan bli terrorist av å delta der. Dette er den gamle leksa om å forveksle kausalitet og korrelasjon – all over again.

  Skoledebattene avlyses. Valgkampen utsettes og skal visstnok bli mye ”snillere” enn før – hva nå dét måtte bety. Det norske demokratiet er altså åpenbart skadelidende, til tross for floskelpregede påstander om det motsatte. Hvem våger å snakke høyt om islams eventuelle negative sider? Hvem vil ta sjansen på å bli påklistret det stadig lettere tilgjengelige rasiststempelet? Det tragiske er at det fra nå av blir enda vanskeligere å ytre politisk ukorrekte meninger i offentligheten – hvilket i siste instans betyr at psykopater og potensielle terrorister får enda lavere terskel for å ty til vold.

 6. abre says:

  Akkurat nå vil nok mye av reaksjonene være slik du beskriver. Det er menneskelig. Men stemningen vil forhåpentligvis normalisere seg. Jeg håper folk ser at motsatsen til det ABB står for ikke er sympati-stemmer til Ap, men en åpen og saklig debatt mellom folk som mener forskjellig.

  Du har sikkert rett i at det blir vanskeligere å snakke høyt om islams negative sider. Jeg håper at de som snakker saklig om dette ikke lar seg skremme. Jeg håper til og med at de som faktisk deler ABBs konspiratoriske og mytologiske forestillinger snakker mest mulig fritt, slik at vi andre kan imøtegå dem.

  Det kan bli slik du sier, men jeg håper ikke det. Vi får se.

 7. abre says:

  Det er selvsagt ille hvis folk stemmer imot sin egen overbevisning for å være snill. Men langt fra alle velgere har noen fast overbevisning. For mange kan flyktige følelser være avgjørende, og valgkamp handler jo først og fremst om å fange opp disse lett bevegelige velgerne. Derav liksom-debattene på TV og den slagord-pregede retorikken. Og da synes jeg faktisk at sympati etter hendelsene på Utøya er en vel så rasjonell begrunnelse for å avgi stemme som hvilke politikere man synes «vinner debatten» på TV. Og jeg tror som sagt dette uansett er et forbigående fenomen.

  Når det gjelder framtidig debatt om islam viser jeg til dette innlegget av Bjørn Stærk:
  http://www.document.no/2011/07/on-bruce-bawer-and-islam-criticism-after-227/

 8. abre says:

  J. Thorsen:

  Hadde man kunnet rekonstruere manglende empati, ville nok det vært den ultimate straffen, ja.

 9. Eirik says:

  Vil bevare anonyme nettdebatter

  “– Kan ikke bare alle nettredaktører umiddelbart bestemme at på deres sider aksepteres ikke anonyme innlegg? Folk får tørre å stå ved påstandene sine sånn at vi kan diskutere dem i dagslys! skrev SV-leder Kristin Halvorsen i et utspill torsdag kveld.”

  Første utspill i retning sensurering/overvåkning er allerede kommet. Det blir neppe det første.

 10. abre says:

  Forslaget om å utestenge anonyme innlegg fra nettavisenes kommentarfelt er ikke noe som har dukket opp nå. Det har vært fremmet jevnlig så lenge disse debattene har eksistert.

  Det er enhver redaksjons rett å utforme sine egne krav og kriterier til debattinnlegg. Dette har ingenting med verken sensur eller overvåkning å gjøre. Ingen er nødt til å kommentere på et bestemt nettsted, og ingen hindres i å ytre sin mening bare fordi de ikke slipper til der de helst vil. Og det at visse nettsteder har krav til identifisering fratar ingen retten eller muligheten til å opptre anonymt på nett.

  Jeg er tilhenger av at nettsteder med redaktør modererer sine kommentarfelter etter tydelige kriterier. En redaksjon har ansvar for det som kommer til uttrykk på sitt nettsted.

  Slike kriterier bør etter min mening dreie seg om å ivareta en sivilisert form, samt luke ut det som antas å være lovstridig (beviselig løgn, sjikane, osv). Her er kriteriene for denne bloggen.

  Jeg mener det er mange gode grunner til at man bør kunne delta anonymt i offentlig debatt, og jeg tror det vil være uheldig å stenge ute anonyme så lenge de oppfører seg skikkelig. Men dette er det altså opp til den enkelte avis eller nettsted å bestemme selv. Dersom noen ønsker å stenge ute bestemte synspunkter fra sitt nettsted, bør de ha full rett til det også. Personlig mener jeg det er uklokt, men det har uansett ingenting med sensur å gjøre.

  Jeg tror vi trenger fora der marginaliserte synspunkter møter de mer etablerte i åpen debatt. Dette vil stille krav til moderering, men altså på form. Vi kan alle ta initiativ til en slik debatt, og vi kan bidra selv, men ingen kan pålegge bestemte aviser/nettsteder å ta på seg dette ansvaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *