Politisk vaksinering

Jeg er glad for at reaksjonene på terrorhandlingene har vært så fornuftige. Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Fabian Stang, Tore Bjørgo, og ikke minst de overlevende fra Utøya – alle understreker at vi fortsatt skal være et åpent og fritt samfunn der folk skal kunne være uenige i full åpenhet. Ennå har jeg ikke sett noen krav om overvåkning, sensur eller hevn. Men det kommer nok.

Når mennesker med ekstreme ideer først har bestemt seg for å omsette dem i handling, tror jeg det er forholdsvis begrenset hva vi kan gjøre for å stoppe dem. Dersom vi innfører overvåkning og kontroll i et slikt omfang at det virkelig gjør en forskjell, ødelegger vi den åpenheten og friheten som vi ønsker å forsvare mot de ekstremistiske kreftene. Det vil være å la disse menneskene vinne.

Da har jeg mye mer tro på å forebygge ønsket om å gjennomføre slike handlinger. Dette oppnår vi nettopp gjennom åpenhet. Det å legge lokk på ekstreme ideer er å gjøre dem farligere. Hvis ekstremister bare ytrer seg i lukkede fora, og kun utveksler synspunkter med likesinnede uten å møte motforestillinger, får de aldri noen anledning til å endre mening.

Vi må snakke med dem. Og da mener jeg ikke at vi skal lire av oss korrekte meninger på refleks. Vi skal heller ikke nødvendigvis mene det stikk motsatte av alt de sier, av prinsipp. Det er ikke dialog. Da får de bare bekreftet fiendebildet sitt. Men vi skal selvsagt ikke jatte med dem heller.

Vi bør høre på hva de sier, og imøtegå dem saklig. Underbygge argumenter med fakta, reflektere, tenke selv. Bruke hodet. På den måten kan vi gi et lite bidrag til det kontinuerlige korrektivet disse menneskene trenger. Som alle mennesker trenger.

Nettsteder som document.no har blitt kritisert for å «bygge bro» mellom ekstreme og mer respektable innvandringskritiske miljøer. Jeg mener at det er akkurat det man bør gjøre. Men også i slike fora får de ytterliggående lite motbør, bl.a. fordi få av oss som står helt utenfor disse miljøene orker å forholde oss til dem.

Enkelte blir opprørt over at Breiviks forskrudde manifest spres på nettet. Jeg mener at dette også er helt riktig å gjøre. Slike ideer skal fram i lyset. Vi bør jevnlig minnes om at de finnes, vi bør vite mest mulig om hva de går ut på, og vi bør imøtegå dem. Noen tror visst disse ideene sprer seg hvis de slippes løs, og infiserer folk, omtrent som et virus. Selv tror jeg at alminnelige mennesker i et fritt og åpent samfunn utvikler et godt immunforsvar. Mens viruset svekkes av frisk luft.

Sensur og fortielse er ikke bare et knefall for ekstremistenes egne virkemidler; det kan dessuten gjøre oss sløve og naive, da det gir et falskt bilde av hvor utbredt visse holdninger er. I tillegg vil altså lukkethet gjøre ideene utilgjengelig for kritikk. Det øker smittefaren overfor de som er utsatt.

Se også:
Kan debatt være farlig?
A fool factory?

This entry was posted in Samfunn & politikk, Terrorisme, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

11 Kommentarer til Politisk vaksinering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *