Religion vs. moral

Ifølge Fahad Qureshi og hans meningsfeller på Islam Net er man en vantro dersom man vil tilpasse islam til demokrati og menneskerettigheter. Dette er nemlig å sette menneskeskapte lover over Allahs. De mener blant annet at man ikke kan være prinsipielt imot dødsstraff og samtidig være muslim.

Innholdet i disse synspunktene er jo skremmende nok, men jeg synes det mest alvorlige er at dette egentlig ikke er synspunkter i vanlig forstand. Qureshi & Co reflekterer nemlig ikke selv over hvorvidt det de sier er rimelig eller moralsk riktig. Poenget deres er jo nettopp at en slik refleksjon er umoralsk. Man skal følge skriften uten å spørre, og uten å måtte behøve å forstå.

Men denne tankegangen er dessverre ikke noe vi kun finner blant ytterliggående religiøse, og den er heller ikke spesiell for islam. Også moderate kristne hevder at ting er riktig eller galt fordi det står i bibelen.

Jeg synes i utgangspunktet at man skal kunne diskutere med alle slags folk. Men når noen hevder at det er umoralsk å gjøre egne vurderinger, faller jo grunnlaget for all diskusjon bort. Da er det rett og slett ingen der å diskutere med.

Her er et spørsmål til alle religiøse som eventuelt måtte lese dette:

La oss si at du oppdager et skriftsted i din hellige bok (bibelen/koranen/whatever) som du aldri har lagt merke til før. La oss så anta at det som står der er stikk i strid med det du til nå har ment var riktig/galt i en sammenheng som er viktig for deg, og at dette gjør deg kraftig opprørt. Hva gjør du?

 1. Avviser hele boka som moralsk rettesnor?
 2. Hevder at skriften må tolkes, og at det er urimelig å tolke det aktuelle skriftstedet bokstavelig?
 3. Undertrykker dine egne tanker og følelser om hva som er riktig, og retter deg blindt etter det som står skrevet?

Nr. 2 er det de aller fleste religiøse gjør. Men hvis man innser selv at det er dette man gjør, må man også akseptere at ens egen tolkning ikke trenger å være noe riktigere enn andres. Man må dessuten akseptere at man i såfall legger et moralsyn til grunn for fortolkningen, og at dette går forut for skriften.

Nr. 3 er å hevde at man er uten noen egen overbevisning eller egne verdier. I virkeligheten innebærer naturligvis dette alternativet også at man gjør en fortolkning, men man vedkjenner seg ikke dette, og fraskriver seg dermed ansvaret for det. Dette er etter min mening å ikke opptre moralsk.

Se også:
Når fanden leser bibelen
Å misjonere for tvilen
Å peke på det usynlige
Skilpadde-etikk

This entry was posted in Etikk, Religion. Bookmark the permalink.

3 Kommentarer til Religion vs. moral

 1. abre says:

  Sagt på en annen måte: Hvis skriften oppgir et påbud som du oppfatter som moralsk galt, er det tre muligheter:

  1) Dette kan ikke være guds ord likevel. Det må være en misforståelse, feiltolking, omskrivning, etc.
  2) Gud er ond. I såfall må du ta avstand fra ham.
  3) Du har en forskrudd moral. I såfall har du ingen troverdighet som vitne om guds ord og intensjon.

  Hvis du derimot oppfatter påbudet som riktig, er dette din overbevisning, uavhengig av at det står i skriften, og du bør forsvare den selv.

 2. Cassanders says:

  Riktignok en mule off topic, men likevel interessant:
  http://www.lrb.co.uk/v33/n18/jenny-diski/diary

  Mitt poeng er ikke i denne sammenhengen å latterliggjøre vrangforestillinger (selv om det ikke er vanskelig å se komiske sider ved historien).

  Derimot viser “argumentasjonen” til de tre “jesus’ene” en del interessante fellestrekk ved religiøs bekjennesle slik “hvermannsen” (altså almennheten UTEN akademisk religiøs grunnkunnskap) anvender den.

  Cassanders
  In Cod we trust

 3. abre says:

  Fascinerende (og etisk betenkelig) eksperiment. Man skal nok være forsiktig med å dra sammenligningen mellom psykose og religiøs tro for langt, men det er jo helt klart paralleller. Religiøse trekker heller ikke den logiske slutningen av at alle andre religioner er vrangforestillinger, og at tilhengerne av de andre religionene mener det samme om en selv.

Leave a Reply to abre Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *