Til kristen-ungdommen

Mange har reagert på forslaget om å ta «Til ungdommen» av Nordahl Grieg inn i salmeboka. Men det er klart at dette ikke vil skje uten visse tilpasninger. Floken har vært så heldig å få tak i et revisjonsutkast som vi gjengir her in extenso (med rettingsforslagene merket):

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på Herren din,
gudstroens verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
velsign deres drift mot synd,
fyll dem med ånd!

Krig er på død og liv,
kun Gud kan skape.
Kast dine krefter inn:
det onde skal tape!

Elsk og berik med tro
alt stort som var!
Sky alt det ukjente,
kun Gud har svar!

Ubygde kirker,
de gudløses smerter.
Frels dem, med hellig tro
og lydige hjerter!

Usselt er mennesket,
himmelen er rik!
Fri oss fra nød og sult,
vantro og svik.

Knus det! I Herrens navn
skal hovmodet falle!
Vrede og død og dom
kommer til alle!

Da synker blikkene
maktesløst ned!
Bøyer vi oss for tukt,
da får vi fred.

Den som i høyre hånd
bærer en bibel,
dyr og umistelig,
blir klok og sensibel.

Dette er løftet vårt
fra folket til Gud:
Vi vil bli tro mot
Herrens ti bud.

Vi vil ta vare på
den hellige harmen,
slik som vi tar et barn
voldsomt i armen!

Originalen.

Se også:
Når fanden leser bibelen
Revolusjonens røst: epilog

This entry was posted in Litteratur, Pastisj, Religion, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Til kristen-ungdommen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *