Bør omskjæring av gutter forbys?

Jeg mener at vi generelt bør være tilbakeholdne med å forby ting. For det første skal vi ikke forby noe bare fordi vi ikke liker det. Folk må få gjøre egne valg, også når disse valgene oppfattes av mange som usunne, umoralske eller merkelige.

For det andre har forbud ofte uforutsette konsekvenser. Så selv når det er legitimt å forby (dvs. når folks valg går utover andre), kan kanskje andre virkemidler være bedre. Dessuten må forbudet kunne håndheves, ellers blir det bare symbolikk. I verste fall kan det undergrave respekten for loven generelt.

Det er slike praktiske innvendinger som gjør at jeg ikke synes det er opplagt riktig å forby omskjæring. Det kan f.eks. hende at praksisen vil fortsette illegalt, under mer utrygge omstendigheter.

Den prinsipielle siden av saken er lang enklere. Omskjæring er nemlig ikke et valg folk gjør på egne vegne; det ville vært helt uproblematisk. Saken gjelder tvang overfor spedbarn som ikke kan si sin mening. Et forbud kan dermed begrunnes i hensynet til individets rettigheter.

Omskjæring er et irreversibelt inngrep, og det er forbundet med en viss helserisiko. Risikoen er riktignok liten, og inngrepet har for øvrig ingen eller ubetydelige negative konsekvenser senere i livet [1]. (Dette i motsetning til enkelte former for omskjæring av jenter, som både er farlig og smertefullt, og som kan være helt ødeleggende for sexlivet.)

Men omskjæringen krenker også barnets integritet i en annen forstand: Det er en innvielse i en religion som barnet ikke kan ta stilling til. Fra de religiøse miljøene hevdes det at et forbud vil være i strid med religionsfriheten, men dette er å snu saken på hodet. Det er barnets religionsfrihet dette gjelder, og den blir overkjørt av foreldrene [2].

Se også:
Hvilke menneskerettigheter har forrang?
Å forby kjøp av sex 1. Oppdatering: Dette er omstridt. Se link i kommentar nr. 2.
 2. Dette argumentet gjelder naturligvis også for barnedåp, med den forskjell at det å være døpt er usynlig og reversibelt.
This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Bør omskjæring av gutter forbys?

 1. Arnhild says:

  Jeg går utifra at du her utelukkende mener omskjæring som en følge av noens religiøse overbevisning, det er ihvertfall slik jeg oppfatter deg. Omskjæring av guttebabyer kan også forekomme på medisinsk grunnlag. Det fysiske resultatet vil formodentlig være sammenlignbart, uten at jeg har satt meg inn i det. Med et generelt forbud mot omskjæring, ville jeg lure på om det ville være problematisk for leger å anbefale dette som en medisinsk prosedyre, og hva følgene av det eventuelt ville være.

 2. Jeg ser du skriver:

  “Risikoen er riktignok liten, og inngrepet har for øvrig ingen eller ubetydelige negative konsekvenser senere i livet.”

  Forhuden er rik på nerver og en definert som en erogen sone. Det å frarøve personer en erogen sone mener jeg definitivt er en betydelig negativ konsekvens.

  http://intactipedia.org/index.php?title=Foreskin_Sensitivity

  Dessverre synes debatten å late som om forhuden er en ubrukelig skinnfille som man like gjerne kan klare seg uten, noe jeg mener er et hån mot menns seksualitet.

 3. abre says:

  Arnhild: Jeg tenker her bare på omskjæring som gjøres av andre grunner enn medisinske. Det blir jo det samme med inngrep ellers: man tillater ikke at det skjæres i folk uten medisinsk grunn, og særlig ikke av ukvalifisert personell.

  Og så kommer argumentet om religionsfrihet i tillegg, som jeg personlig synes er det viktigste.

 4. abre says:

  Gunnar: Jeg refererer her bare det jeg har lest. Jeg innrømmer at jeg har satt meg lite inn i dette. Skal ta en titt på linken din.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *