Bør omskjæring av gutter forbys?

Jeg mener at vi generelt bør være tilbakeholdne med å forby ting. For det første skal vi ikke forby noe bare fordi vi ikke liker det. Folk må få gjøre egne valg, også når disse valgene oppfattes av mange som usunne, umoralske eller merkelige.

For det andre har forbud ofte uforutsette konsekvenser. Så selv når det er legitimt å forby (dvs. når folks valg går utover andre), kan kanskje andre virkemidler være bedre. Dessuten må forbudet kunne håndheves, ellers blir det bare symbolikk. I verste fall kan det undergrave respekten for loven generelt.

Det er slike praktiske innvendinger som gjør at jeg ikke synes det er opplagt riktig å forby omskjæring. Det kan f.eks. hende at praksisen vil fortsette illegalt, under mer utrygge omstendigheter.

Den prinsipielle siden av saken er lang enklere. Omskjæring er nemlig ikke et valg folk gjør på egne vegne; det ville vært helt uproblematisk. Saken gjelder tvang overfor spedbarn som ikke kan si sin mening. Et forbud kan dermed begrunnes i hensynet til individets rettigheter.

Omskjæring er et irreversibelt inngrep, og det er forbundet med en viss helserisiko. Risikoen er riktignok liten, og inngrepet har for øvrig ingen eller ubetydelige negative konsekvenser senere i livet [1]. (Dette i motsetning til enkelte former for omskjæring av jenter, som både er farlig og smertefullt, og som kan være helt ødeleggende for sexlivet.)

Men omskjæringen krenker også barnets integritet i en annen forstand: Det er en innvielse i en religion som barnet ikke kan ta stilling til. Fra de religiøse miljøene hevdes det at et forbud vil være i strid med religionsfriheten, men dette er å snu saken på hodet. Det er barnets religionsfrihet dette gjelder, og den blir overkjørt av foreldrene [2].

Se også:
Hvilke menneskerettigheter har forrang?
Å forby kjøp av sex  1. Oppdatering: Dette er omstridt. Se link i kommentar nr. 2.
  2. Dette argumentet gjelder naturligvis også for barnedåp, med den forskjell at det å være døpt er usynlig og reversibelt.
This entry was posted in Religion, Samfunn & politikk, Sekularitet. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Bør omskjæring av gutter forbys?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *