Selvkrenking

Når det nå nok en gang hevdes at krenkende ytringer «nører opp under hat», glemmes et viktig poeng: Internett er oppfunnet.

For bare tjue år ble nesten alle offentlige ytringer framsatt i medier med en ansvarlig redaksjon. Heller ikke dengang var det riktig å la trusler bestemme hva som skulle ytres, men i visse situasjoner, når konflikter gjorde enkelte emner spesielt betente, kunne det i det minste gi mening å mane til «besinnelse» og «klokskap».

Dette er ikke lenger tilfelle. I dag kan hvem som helst ytre hva som helst i medier som i prinsipp dekker hele verden. Dette har tydeliggjort et annet viktig poeng: Ingen blir påtvunget offentlige ytringer.

I dag, med YouTube, Facebook, Twitter og millioner av blogger og nettsteder, kan vi ta for gitt at det til enhver tid eksisterer tusenvis av offentlig framsatte ytringer som vil kunne oppfattes som krenkende av noen. Men disse ytringene må oppsøkes. Ingen krenkes av å vite at et eller annet finnes et eller annet sted.

Så la oss holde opp med tøvpratet om å vise «forsiktighet», «respekt», osv. Dette kan man gjøre på egne vegne hvis man finner det riktig, men å forsøke å styre atferden til en hel befolkning er både illiberalt og fullstendig fåfengt. Det er dessuten å plassere ansvaret på feil sted.

De som ønsker et påskudd for å oppføre seg som ville dyr, vil finne det.

Se også:
Tikkende bomber?
Pull, don't push

This entry was posted in Frustrasjoner, Samfunn & politikk, Sekularitet, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *