Min kultur

Dette synes jeg at vi bør ta vare på (og evt. utvikle videre):

Dette synes jeg vi bør kvitte oss med:

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

2 Kommentarer til Min kultur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *