Motstrøms på dypt vann

Ikke alle liker at Aftenposten trykker kronikker med kontroversielle ytringer. Enkelte bruker mye tid og energi på å diskutere det at de trykkes, istedenfor å diskutere innholdet i ytringene.

Vi har nok vært vant til at avisene fungerer som en slags godkjenningsinstans. Hvis en kronikk kommer på trykk, betyr det at den er «stueren» og kan debatteres blant de dannede. Som jeg har skrevet før, synes jeg ikke det bør være sånn. Ytterliggående meninger bør imøtegås godt synlig, slik at de som kan tenkes å bli påvirket av dem også får med seg motforestillingene.

I dag var det min tur til å bli provosert. Ikke over at dagens kronikk om klimaforskning kom på trykk, men over innholdet. Forfatteren Emil A. Røyrvik har gått mot strømmen før også, med sine uttalelser om 9/11, og jeg tar for gitt at også denne kronikken vil bli imøtegått, av noen som har greie på klimaforskningen. Som lekmann nøyer jeg meg med et oppgitt sukk fra sidelinja.

Røyrvik har forsåvidt rett i det som står i overskriften og ingressen. Uenighet og tvil i forskningen blir ofte underkommunisert. Men han skaper her et inntykk av faglig uenighet om selve teorien om menneskeskapt oppvarming, og dette stemmer ikke. Uenighetene dreier seg om detaljer i klimamodellene: hvor fort, hvor mye, hvilke tilbakekoblingsmekanismer som er viktige, osv. Dessuten er det usikkerhet om de mekanismene som modellene ikke dekker. Dette kommer riktignok dårlig fram i media, men usikkerheten innebærer i korte trekk at klimaendringene kan bli langt verre enn det modellene så langt konkluderer med.

Den uenigheten kronikken hinter om eksisterer ikke. Av alle fagfellevurderte vitenskapelige artikler om klimaendringene, er det bare 0,16 % (23 artikler) som enten avviser global oppvarming eller hevder at CO2-utslipp ikke er årsaken.

Hvis jeg skulle kritisere noe ved selve publiseringen av Røyrviks kronikk, måtte det være at formen ikke er helt redelig. Meninger (skepsis til klimaforskningen) blir her framstilt som faglig tvil, og dette underbygges av at artikkelforfatteren presenterer seg som forsker ved Sintef. De fleste lesere henger seg neppe så mye opp i at han kommer fra et helt annet fagfelt, og dermed er lekmann når det gjelder klima.

Men jeg regner altså med at han vil få et godt og nøkternt tilsvar, slik at lesere som tolker kronikken som en bekreftelse på egen klimaskepsis, får forklart hvorfor det ikke er rimelig. Det er sånn offentlig debatt bør fungere.

Se også:
Om sol og troll

Klimamuligheten

This entry was posted in Energi & klima, Frustrasjoner, Media, Samfunn & politikk, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *